Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 4 462
Bräcke 3 042
Härjedalen 5 996
Krokom -
Ragunda 5 240
Strömsund 4 304
Åre 7 060
Östersund 2 956
Jämtlands län 4 723
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 1 727 1 248 1 821 2 289 2 490 2 926 2 958 5 201 9 056 6 331 4 462
Bräcke 1 689 1 381 2 148 3 559 4 603 4 394 4 772 4 322 6 136 4 774 3 042
Härjedalen 1 368 1 290 2 022 3 453 3 470 3 998 4 643 5 603 8 622 7 721 5 996
Krokom 1 272 1 139 1 535 1 875 2 201 2 233 2 409 4 105 7 368 5 906 -
Ragunda 500 613 759 648 509 1 235 3 516 4 984 9 750 6 839 5 240
Strömsund 1 418 1 272 1 738 3 246 4 038 4 534 4 813 4 886 6 613 5 321 4 304
Åre 878 831 1 317 2 007 2 408 2 777 3 348 5 124 8 803 7 494 7 060
Östersund 1 244 1 331 1 469 1 434 1 292 1 696 2 053 2 423 4 185 3 394 2 956
Jämtlands län 1 262 1 138 1 601 2 314 2 626 2 974 3 564 4 581 7 567 5 973 4 723
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 72 105 133 144 169 171 301 524 367 258
Bräcke 100 82 127 211 273 260 283 256 363 283 180
Härjedalen 100 94 148 252 254 292 339 410 630 564 438
Krokom 100 90 121 147 173 176 189 323 579 464 -
Ragunda 100 123 152 130 102 247 703 997 1 950 1 368 1 048
Strömsund 100 90 123 229 285 320 339 345 466 375 304
Åre 100 95 150 229 274 316 381 584 1 003 854 804
Östersund 100 107 118 115 104 136 165 195 336 273 238
Jämtlands län 100 90 127 183 208 236 282 363 600 473 374
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta