Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

I program

Senast uppdaterad 2020-01-14
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

 

I arbetsmarknadsprogram Jämtlands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Berg

71

70

74

79

76

77

66

65

62

64

64

64

Bräcke

116

123

119

113

113

108

106

108

114

122

122

125

Härjedalen

131

128

127

124

124

109

114

111

104

116

117

127

Krokom

163

172

166

156

149

150

152

151

159

165

162

162

Ragunda

114

110

113

114

111

106

109

111

113

118

117

120

Strömsund

272

273

285

281

271

265

278

288

295

299

312

309

Åre

215

220

206

206

215

210

208

213

223

221

217

209

Östersund

801

822

804

807

800

809

816

829

883

885

879

902

Jämtlands län

1 883

1 918

1 894

1 880

1 859

1 834

1 849

1 876

1 953

1 990

1 990

2 018

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

164367

167128

169550

Länet, index riket=100

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Berg

112

119

107

104

102

83

76

76

78

92

82

79

Bräcke

159

170

171

168

152

123

122

126

124

131

128

113

Härjedalen

173

167

158

152

160

139

140

134

129

147

151

137

Krokom

242

250

253

239

213

178

166

164

169

181

175

176

Ragunda

181

185

183

179

164

138

131

115

111

106

112

101

Strömsund

329

343

340

341

316

277

257

247

255

269

283

275

Åre

216

221

227

233

224

215

203

198

198

217

226

215

Östersund

1 101

1 128

1 103

1 096

1 028

901

886

845

865

849

872

824

Jämtlands län

2 513

2 583

2 542

2 512

2 359

2 054

1 981

1 905

1 929

1 992

2 029

1 920

Riket

171410

172731

171230

170198

164753

154350

151166

151419

154329

158313

160524

158701

Länet, index riket=100

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen

 

I arbetsmarknadsprogram Jämtlands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Berg

71

70

74

79

76

77

66

65

62

64

64

64

Bräcke

116

123

119

113

113

108

106

108

114

122

122

125

Härjedalen

131

128

127

124

124

109

114

111

104

116

117

127

Krokom

163

172

166

156

149

150

152

151

159

165

162

162

Ragunda

114

110

113

114

111

106

109

111

113

118

117

120

Strömsund

272

273

285

281

271

265

278

288

295

299

312

309

Åre

215

220

206

206

215

210

208

213

223

221

217

209

Östersund

801

822

804

807

800

809

816

829

883

885

879

902

Jämtlands län

1 883

1 918

1 894

1 880

1 859

1 834

1 849

1 876

1 953

1 990

1 990

2 018

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

164367

167128

169550

Länet, index riket=100

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Berg

112

119

107

104

102

83

76

76

78

92

82

79

Bräcke

159

170

171

168

152

123

122

126

124

131

128

113

Härjedalen

173

167

158

152

160

139

140

134

129

147

151

137

Krokom

242

250

253

239

213

178

166

164

169

181

175

176

Ragunda

181

185

183

179

164

138

131

115

111

106

112

101

Strömsund

329

343

340

341

316

277

257

247

255

269

283

275

Åre

216

221

227

233

224

215

203

198

198

217

226

215

Östersund

1 101

1 128

1 103

1 096

1 028

901

886

845

865

849

872

824

Jämtlands län

2 513

2 583

2 542

2 512

2 359

2 054

1 981

1 905

1 929

1 992

2 029

1 920

Riket

171410

172731

171230

170198

164753

154350

151166

151419

154329

158313

160524

158701

Länet, index riket=100

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta