Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Berg

3 859

231

6,0

81

2,1

113

2,9

174

4,5

Bräcke

3 580

225

6,3

71

2,0

124

3,5

132

3,7

Härjedalen

5 728

322

5,6

140

2,4

77

1,3

273

4,8

Krokom

8 365

532

6,4

205

2,5

240

2,9

302

3,6

Ragunda

2 912

169

5,8

60

2,1

35

1,2

174

6,0

Strömsund

6 423

344

5,4

123

1,9

158

2,5

338

5,3

Åre

7 353

388

5,3

227

3,1

139

1,9

466

6,3

Östersund

38 186

1 892

5,0

2 199

5,8

1 292

3,4

1 204

3,2

Jämtlands län

76 406

4 103

5,4

3 106

4,1

2 178

2,9

3 063

4,0

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta