Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2019-10-24
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Berg 89 17,0 79,8
Bräcke 66 16,8 74,2
Härjedalen 89 16,8 78,7
Krokom 227 16,7 75,3
Ragunda 57 16,8 50,9
Strömsund 106 14,1 74,5
Åre 139 16,9 77,7
Östersund 700 15,1 74,3
Jämtlands län 1 473 15,8 74,5
Riket 117 064 16,2 73,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Berg 80,0 79,5 78,3 74,4 64,9 79,8
Bräcke 74,3 71,8 66,2 71,8 71,8 74,2
Härjedalen 75,0 83,5 82,4 81,6 80,8 78,7
Krokom 83,1 84,4 76,3 84,4 77,9 75,3
Ragunda 77,8 76,5 79,6 63,2 78,6 50,9
Strömsund 80,6 79,6 70,2 78,3 71,1 74,5
Åre 73,9 76,0 80,5 80,0 71,9 77,7
Östersund 76,6 78,3 78,1 74,1 76,1 74,3
Jämtlands län 77,6 79,1 77,2 76,5 75,2 74,5
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Berg 100 99 98 93 81 100
Bräcke 100 97 89 97 97 100
Härjedalen 100 111 110 109 108 105
Krokom 100 102 92 102 94 91
Ragunda 100 98 102 81 101 65
Strömsund 100 99 87 97 88 92
Åre 100 103 109 108 97 105
Östersund 100 102 102 97 99 97
Jämtlands län 100 102 99 99 97 96
Riket 100 101 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta