Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2018/2019.

Kommun/ Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Berg 87 77,0 79,3 233,4
Bräcke 69 62,3 73,9 198,6
Härjedalen 111 76,6 85,6 214,0
Krokom 174 82,8 88,5 224,7
Ragunda 61 60,7 75,4 192,7
Strömsund 130 73,1 83,1 201,3
Åre 127 65,4 79,5 219,8
Östersund 663 81,4 87,8 233,3
Jämtlands län 1 422 76,9 84,8 223,2
Riket 112 731 75,5 84,3 229,8
Källa: Skolverket *Från år 2015 redovisas genomsnittsligt meritväde för 17 ämnen.
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Berg 77,5 73,9 65,7 80,3 70,3 83,3 77,0
Bräcke 78,4 80,5 77,0 79,2 68,7 62,3
Härjedalen 78,4 70,8 75,5 78,4 77,8 86,7 76,6
Krokom 79,8 82,9 80,6 78,8 81,8 85,0 82,8
Ragunda 70,8 63,6 75,0 70,5 66,0 71,9 60,7
Strömsund 80,0 71,0 67,2 68,7 73,5 80,2 73,1
Åre 77,3 72,9 76,5 75,2 78,4 77,1 65,4
Östersund 85,6 84,0 83,5 78,1 79,1 82,0 81,4
Jämtlands län 81,6 78,7 78,7 76,9 77,8 81,1 76,9
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Berg 100 95 85 104 91 107 99
Bräcke 100 100 103 98 101 88 79
Härjedalen 100 90 96 100 99 111 98
Krokom 100 104 101 99 103 107 104
Ragunda 100 90 106 100 93 102 86
Strömsund 100 89 84 86 92 100 91
Åre 100 94 99 97 101 100 85
Östersund 100 98 98 91 92 96 95
Jämtlands län 100 96 96 94 95 99 94
Riket 100 101 100 101 104 104 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta