Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 23,8 25,0 24,5
Bräcke 29,2 14,3 21,2
Härjedalen 32,5 12,8 21,8
Krokom 33,3 13,6 24,2
Ragunda 21,1 19,0 20,0
Strömsund 28,3 9,5 20,0
Åre 33,3 31,8 32,5
Östersund 34,5 26,2 30,5
Jämtlands län 32,3 21,5 26,9
Riket 50,7 38,9 44,9

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Berg

14,3

35,8

33,3

36,6

28,8

25,0

21,3

31,1

27,3

20,0

23,8

Bräcke

42,4

34,4

25,0

32,4

33,3

38,3

48,6

39,1

21,4

23,1

29,2

Härjedalen

34,5

41,1

26,5

34,3

32,8

39,0

21,6

18,2

32,8

19,5

32,5

Krokom

34,1

30,3

44,0

32,0

25,5

39,3

26,6

35,4

29,1

31,1

33,3

Ragunda

16,0

29,6

18,5

40,0

28,2

35,5

22,2

8,7

42,9

23,3

21,1

Strömsund

41,8

32,6

27,4

43,1

42,6

30,8

29,1

39,4

27,5

28,3

28,3

Åre

21,9

37,3

26,4

32,8

36,4

31,6

23,8

26,9

22,2

29,7

33,3

Östersund

34,6

32,7

41,9

41,4

41,5

34,9

38,2

35,4

37,8

28,6

34,5

Jämtlands län

32,6

33,7

35,8

38,2

36,6

34,7

32,4

32,4

32,7

27,1

32,3

Riket

46,3

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Berg

13,2

31,5

24,4

18,9

25,0

16,7

20,9

34,1

9,1

23,5

25,0

Bräcke

25,8

24,4

16,7

29,2

22,0

17,9

14,9

18,0

13,6

28,6

14,3

Härjedalen

25,0

15,7

22,9

22,8

20,5

18,5

10,9

23,2

15,6

21,9

12,8

Krokom

23,0

20,6

21,2

25,8

24,5

23,2

19,8

19,6

18,2

10,6

13,6

Ragunda

19,4

18,8

21,4

8,3

11,1

16,7

9,1

26,1

6,9

19,0

19,0

Strömsund

34,6

21,8

26,5

15,9

26,6

17,0

14,8

19,7

31,5

22,2

9,5

Åre

21,1

15,1

33,3

24,6

16,1

25,4

22,8

22,8

22,2

16,7

31,8

Östersund

26,3

27,5

36,6

26,5

28,8

29,7

29,8

27,4

25,8

28,0

26,2

Jämtlands län

25,2

23,9

29,3

23,7

24,9

24,1

22,6

24,7

22,2

23,3

21,5

Riket

35,2

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/05-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/05=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Berg

100

250

233

256

201

175

149

218

191

140

167

Bräcke

100

81

59

76

79

90

115

92

51

54

69

Härjedalen

100

119

77

100

95

113

63

53

95

57

94

Krokom

100

89

129

94

75

115

78

104

85

91

98

Ragunda

100

185

116

250

176

222

139

54

268

146

132

Strömsund

100

78

66

103

102

74

70

94

66

68

68

Åre

100

170

121

150

166

144

109

123

101

136

152

Östersund

100

95

121

120

120

101

110

102

109

83

100

Jämtlands län

100

103

110

117

112

107

100

99

100

83

99

Riket

100

102

104

107

111

106

104

103

104

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Berg

100

239

185

143

189

126

159

258

69

178

189

Bräcke

100

95

65

113

85

70

58

70

53

111

55

Härjedalen

100

63

92

91

82

74

44

93

63

88

51

Krokom

100

90

92

112

106

101

86

85

79

46

59

Ragunda

100

97

110

43

57

86

47

134

36

98

98

Strömsund

100

63

77

46

77

49

43

57

91

64

28

Åre

100

72

158

117

76

120

108

108

105

79

151

Östersund

100

105

139

101

109

113

113

104

98

106

99

Jämtlands län

100

95

116

94

99

96

90

98

88

92

85

Riket

100

100

105

109

110

105

105

104

105

114

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta