Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 23,8 13,8 18,0
Bräcke 30,4 15,6 21,8
Härjedalen 38,6 20,7 31,5
Krokom 24,2 26,0 25,0
Ragunda 50,0 20,0 25,9
Strömsund 32,7 12,5 22,7
Åre 36,4 25,0 29,4
Östersund 37,9 28,7 33,4
Jämtlands län 34,7 23,4 29,1
Riket 51,4 39,5 45,5

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Berg

35,8

33,3

36,6

28,8

25,0

21,3

31,1

27,3

20,0

23,8

23,8

Bräcke

34,4

25,0

32,4

33,3

38,3

48,6

39,1

21,4

23,1

29,2

30,4

Härjedalen

41,1

26,5

34,3

32,8

39,0

21,6

18,2

32,8

19,5

32,5

38,6

Krokom

30,3

44,0

32,0

25,5

39,3

26,6

35,4

29,1

31,1

33,3

24,2

Ragunda

29,6

18,5

40,0

28,2

35,5

22,2

8,7

42,9

23,3

21,1

50,0

Strömsund

32,6

27,4

43,1

42,6

30,8

29,1

39,4

27,5

28,3

28,3

32,7

Åre

37,3

26,4

32,8

36,4

31,6

23,8

26,9

22,2

29,7

33,3

36,4

Östersund

32,7

41,9

41,4

41,5

34,9

38,2

35,4

37,8

28,6

34,5

37,9

Jämtlands län

33,7

35,8

38,2

36,6

34,7

32,4

32,4

32,7

27,1

32,3

34,7

Riket

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Berg

31,5

24,4

18,9

25,0

16,7

20,9

34,1

9,1

23,5

25,0

13,8

Bräcke

24,4

16,7

29,2

22,0

17,9

14,9

18,0

13,6

28,6

14,3

15,6

Härjedalen

15,7

22,9

22,8

20,5

18,5

10,9

23,2

15,6

21,9

12,8

20,7

Krokom

20,6

21,2

25,8

24,5

23,2

19,8

19,6

18,2

10,6

13,6

26,0

Ragunda

18,8

21,4

8,3

11,1

16,7

9,1

26,1

6,9

19,0

19,0

20,0

Strömsund

21,8

26,5

15,9

26,6

17,0

14,8

19,7

31,5

22,2

9,5

12,5

Åre

15,1

33,3

24,6

16,1

25,4

22,8

22,8

22,2

16,7

31,8

25,0

Östersund

27,5

36,6

26,5

28,8

29,7

29,8

27,4

25,8

28,0

26,2

28,7

Jämtlands län

23,9

29,3

23,7

24,9

24,1

22,6

24,7

22,2

23,3

21,5

23,4

Riket

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Berg

100

93

102

80

70

59

87

76

56

67

66

Bräcke

100

73

94

97

111

141

114

62

67

85

88

Härjedalen

100

64

84

80

95

52

44

80

47

79

94

Krokom

100

145

106

84

130

88

117

96

103

110

80

Ragunda

100

63

135

95

120

75

29

145

79

71

169

Strömsund

100

84

132

131

94

89

121

84

87

87

100

Åre

100

71

88

97

85

64

72

60

80

89

98

Östersund

100

128

127

127

107

117

108

116

88

106

116

Jämtlands län

100

106

113

109

103

96

96

97

80

96

103

Riket

100

103

105

109

104

102

101

102

106

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Berg

100

77

60

79

53

66

108

29

75

79

44

Bräcke

100

68

120

90

74

61

74

56

117

59

64

Härjedalen

100

146

145

131

118

69

148

100

139

81

132

Krokom

100

103

125

119

112

96

95

88

51

66

126

Ragunda

100

114

44

59

89

48

139

37

101

101

106

Strömsund

100

122

73

122

78

68

90

145

102

44

57

Åre

100

221

163

106

168

151

151

147

110

211

166

Östersund

100

133

96

105

108

108

100

94

102

95

104

Jämtlands län

100

123

99

104

101

95

103

93

97

90

98

Riket

100

105

109

111

106

105

105

105

114

111

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta