Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 280 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 23,8 25,0 24,5
Bräcke 29,2 14,3 21,2
Härjedalen 32,5 12,8 21,8
Krokom 33,3 13,6 24,2
Ragunda 21,1 19,0 20,0
Strömsund 28,3 9,5 20,0
Åre 33,3 31,8 32,5
Östersund 34,5 26,2 30,5
Jämtlands län 32,3 21,5 26,9
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Berg 13,8 33,6 28,6 28,2 27,2 20,2 21,1 32,6 19,5 21,7 24,5
Bräcke 34,4 28,8 21,0 30,6 27,7 29,1 29,8 24,7 17,4 25,5 21,2
Härjedalen 30,2 29,0 24,4 29,0 26,4 28,2 16,0 20,7 26,7 20,5 21,8
Krokom 28,1 25,7 32,1 28,7 25,0 31,0 23,1 27,0 23,7 20,5 24,2
Ragunda 17,9 23,7 20,0 25,9 21,2 26,2 15,9 17,4 24,6 21,6 20,0
Strömsund 38,1 27,3 26,9 28,1 35,6 24,0 21,6 29,9 29,8 26,3 20,0
Åre 21,5 26,8 29,3 28,5 26,1 28,1 23,2 24,8 22,2 22,8 32,5
Östersund 30,3 30,1 39,2 34,1 35,4 32,5 34,1 31,1 31,7 28,3 30,5
Jämtlands län 28,8 28,8 32,5 30,9 31,0 29,5 27,5 28,3 27,5 25,2 26,9
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Berg 100 243 207 204 197 146 153 236 141 158 177
Bräcke 100 84 61 89 81 85 87 72 51 74 61
Härjedalen 100 96 81 96 88 93 53 69 88 68 72
Krokom 100 91 114 102 89 110 82 96 84 73 86
Ragunda 100 132 112 145 119 147 89 97 137 120 112
Strömsund 100 72 71 74 93 63 57 79 78 69 52
Åre 100 125 136 132 122 131 108 115 103 106 151
Östersund 100 99 129 112 117 107 112 103 105 93 101
Jämtlands län 100 100 113 107 108 102 95 98 95 88 94
Riket 100 100 104 107 110 105 104 103 104 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta