Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Berg 23,8 13,8 18,0
Bräcke 30,4 15,6 21,8
Härjedalen 38,6 20,7 31,5
Krokom 24,2 26,0 25,0
Ragunda 50,0 20,0 25,9
Strömsund 32,7 12,5 22,7
Åre 36,4 25,0 29,4
Östersund 37,9 28,7 33,4
Jämtlands län 34,7 23,4 29,1
Riket 51,4 39,5 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Berg 33,6 28,6 28,2 27,2 20,2 21,1 32,6 19,5 21,7 24,5 18,0
Bräcke 28,8 21,0 30,6 27,7 29,1 29,8 24,7 17,4 25,5 21,2 21,8
Härjedalen 29,0 24,4 29,0 26,4 28,2 16,0 20,7 26,7 20,5 21,8 31,5
Krokom 25,7 32,1 28,7 25,0 31,0 23,1 27,0 23,7 20,5 24,2 25,0
Ragunda 23,7 20,0 25,9 21,2 26,2 15,9 17,4 24,6 21,6 20,0 25,9
Strömsund 27,3 26,9 28,1 35,6 24,0 21,6 29,9 29,8 26,3 20,0 22,7
Åre 26,8 29,3 28,5 26,1 28,1 23,2 24,8 22,2 22,8 32,5 29,4
Östersund 30,1 39,2 34,1 35,4 32,5 34,1 31,1 31,7 28,3 30,5 33,4
Jämtlands län 28,8 32,5 30,9 31,0 29,5 27,5 28,3 27,5 25,2 26,9 29,1
Riket 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Berg 100 85 84 81 60 63 97 58 65 73 54
Bräcke 100 73 106 96 101 103 86 61 89 73 76
Härjedalen 100 84 100 91 97 55 71 92 71 75 109
Krokom 100 125 112 97 121 90 105 92 80 94 97
Ragunda 100 84 109 90 111 67 73 104 91 84 109
Strömsund 100 99 103 130 88 79 110 109 96 73 83
Åre 100 109 106 97 105 87 92 83 85 121 110
Östersund 100 130 113 118 108 113 103 105 94 101 111
Jämtlands län 100 113 107 108 102 95 98 95 88 94 101
Riket 100 103 107 110 105 104 103 104 110 109 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta