Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 795

9,7

934

23,4

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

7 915

27,5

864

21,7

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

9 467

32,9

535

13,4

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

3 881

13,5

536

13,5

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

4 419

15,4

669

16,8

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

144

0,5

41

1,0

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

158

0,5

404

10,1

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

28 779

100

3 983

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Jämtlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

1 411

5,2

969

24,1

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

5 390

19,8

709

17,7

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

7 337

26,9

459

11,4

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

4 311

15,8

573

14,3

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

8 525

31,3

965

24,0

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

143

0,5

35

0,9

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

117

0,4

305

7,6

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

27 234

100

4 015

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta