Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Norrbottens län

Riket

Män    

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

402

369

300

317

Tumörer

253

243

245

230

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

81

130

46

85

Andningsorganens sjukdomar

79

94

63

71

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

66

86

44

63

Yttre orsaker till sjukdom och död

90

38

62

37

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

38

55

24

32

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

48

35

29

28

Matsmältningsorganens sjukdomar

33

32

29

27

Vissa infektions och parasitsjukdomar

21

23

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

16

8

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

8

11

3

6

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

7

3

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

2

3

3

Vissa perinatala tillstånd

2

2

2

1

Hudens och underhudens sjukdomar

1

1

2

3

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 145

1 136

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta