Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Landstingens kostnader för kul…

Landstingens kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Landstingens driftskostnader för kultur 2018. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Stockholms läns landsting 238
Landstinget i Uppsala län 337
Landstinget Sörmland 716
Landstinget i Östergötland 572
Landstinget i Jönköpings län 619
Landstinget Kronoberg 505
Landstinget i Kalmar län 384
Landstinget Blekinge 304
Region Skåne 534
Landstinget Halland 434
Västra Götalandsregionen 1 200
Landstinget i Värmland 302
Örebro läns landsting 583
Landstinget Västmanland 420
Landstinget Dalarna 541
Landstinget i Gävleborg 447
Landstinget i Västernorrland 561
Jämtlands läns landsting 728
Västerbottens läns landsting 344
Norrbottens läns landsting 834
Samtliga landsting 565

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta