Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Efter att antalet konkurser stadigt minskat sedan år 1997 i både länet och riket sågs en svag uppgång 2009-2012. I Norrbottens län var antalet konkurser 49 procent lägre år 2018 än år 1997. Antalet företagskonskurser i riket var 31 procent lägre under år 2018 än år 1997.

Företagskonkurser 1997-2018

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1997=100

Norrbottens län

Riket

Norrbottens län

Riket

1997

289

10 436

100

100

1998

196

8 799

68

84

1999

205

6 645

71

64

2000

171

6 733

59

65

2001

233

7 433

81

71

2002

218

7 930

75

76

2003

195

8 237

67

79

2004

161

7 649

56

73

2005

128

6 784

44

65

2006

141

6 160

49

59

2007

129

5 791

45

55

2008

118

6 298

41

60

2009

156

7 638

54

73

2010

142

7 274

49

70

2011

150

6 958

52

67

2012

140

7 471

48

72

2013

122

7 701

42

74

2014

135

7 159

47

69

2015

139

6 563

48

63

2016

137

6 019

47

58

2017

138

6 394

48

61

2018

147

7 223

51

69

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta