Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2018. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Norrbottens län

1 202

313

..

814

..

2 516

Riket

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Norrbottens län

47,8

12,5

..

32,3

..

93

Riket

58,2

5,2

5,4

24,6

6,6

100

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2018

             

Övernattningar i Norrbottens län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

605

385

29

450

 

1 469

1991

579

314

27

392

 

1 312

1992

569

434

27

392

 

1 312

1993

583

305

27

407

 

1 322

1994

673

366

29

707

 

1 775

1995

690

357

37

740

 

1 823

1996

640

318

26

702

 

1 686

1997

629

273

20

683

 

1 605

1998

666

286

25

710

 

1 687

1999

684

270

27

658

 

1 638

2000

709

306

27

572

 

1 614

2001

707

327

28

638

 

1 700

2002

677

324

73

679

 

1 753

2003

697

300

75

696

 

1 768

2004

704

284

69

662

 

1 719

2005

739

263

72

697

 

1 771

2006

838

274

76

815

 

2 003

2007

937

275

77

762

 

2 051

2008

953

235

98

722

..

2 009

2009

894

..

119

843

..

2 069

2010

979

..

128

696

..

2 007

2011

991

..

137

749

..

2 066

2012

1 050

..

156

732

..

2 131

2013

1 025

270

..

705

..

2 152

2014

1 071

296

..

680

..

2 191

2015

1 097

322

..

698

..

2 290

2016

1 106

312

..

750

..

2 313

2017

1 145

292

..

794

..

2 410

2018

1 202

313

..

814

..

2 516

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

3,7

11,4

2,7

3,5

 

4,4

1991

4,0

10,7

2,7

3,8

 

4,5

1992

4,0

14,6

2,8

3,4

 

4,4

1993

3,9

9,4

2,7

3,6

 

4,3

1994

3,9

9,8

2,9

5,5

 

5,1

1995

3,7

9,1

1,9

5,3

 

4,8

1996

3,4

8,2

1,3

5,4

 

4,5

1997

3,3

7,9

1,9

5,0

 

4,3

1998

3,3

8,5

2,3

5,5

 

4,5

1999

3,3

8,1

2,5

4,5

 

4,1

2000

3,3

8,8

2,4

4,1

 

4,1

2001

3,3

9,3

2,4

4,3

 

4,1

2002

3,2

8,7

3,3

4,3

 

4,1

2003

3,3

8,4

3,3

4,1

 

4,0

2004

3,3

8,7

3,0

4,2

 

4,0

2005

3,2

8,1

3,0

4,2

 

3,9

2006

3,5

8,1

3,0

4,6

 

4,2

2007

3,7

7,9

2,8

4,5

 

4,2

2008

3,7

6,8

3,4

5,0

..

4,0

2009

3,4

..

4,1

5,5

..

4,0

2010

3,6

..

4,4

4,9

..

3,8

2011

3,5

..

4,5

5,2

..

3,9

2012

3,7

..

5,0

5,2

..

4,0

2013

3,5

10,1

..

4,9

..

4,0

2014

3,4

10,4

..

4,5

..

3,9

2015

3,3

10,8

..

4,5

..

3,8

2016

3,1

11,0

..

4,8

..

3,7

2017

3,1

10,5

..

5,0

..

3,8

2018

3,2

9,3

..

5,1

..

3,9

             

Totalt övernattningar i riket, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

16 226

3 391

1 085

12 985

 

33 687

1991

14 494

2 947

1 008

10 389

 

28 838

1992

14 148

2 966

968

11 474

 

29 556

1993

14 874

3 230

1 005

11 413

 

30 522

1994

17 218

3 748

1 008

12 925

 

34 899

1995

18 465

3 902

1 959

13 862

 

38 188

1996

18 598

3 883

1 983

12 985

 

37 449

1997

18 866

3 473

1 039

13 550

 

36 928

1998

20 052

3 357

1 089

12 999

 

37 497

1999

20 707

3 345

1 090

14 713

 

39 854

2000

21 264

3 463

1 132

13 951

 

39 809

2001

21 664

3 534

1 160

14 836

 

41 194

2002

21 011

3 738

2 200

15 946

 

42 895

2003

21 068

3 572

2 276

17 138

 

44 054

2004

21 526

3 283

2 266

15 591

 

42 666

2005

22 902

3 237

2 366

16 435

 

44 940

2006

24 212

3 391

2 560

17 542

 

47 705

2007

25 416

3 467

2 710

17 012

 

48 605

2008

25 873

3 446

2 884

14 338

4 170

50 711

2009

25 958

3 279

2 928

15 225

4 369

51 760

2010

27 338

3 301

2 937

14 325

4 506

52 406

2011

27 990

2 956

3 028

14 449

4 201

52 624

2012

28 566

2 893

3 092

14 035

4 105

52 960

2013

29 433

2 663

3 118

14 497

4 025

53 736

2014

31 074

2 843

3 317

15 047

4 121

56 401

2015

33 518

2 975

3 559

15 560

4 417

60 029

2016

35 315

2 848

3 433

15 638

4 562

61 796

2017

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

2018

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping 1990-2018. Index år 1990=100

             

Norrbottens län

     

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

 

Totalt

1990

100

100

100

100

 

100

1991

96

82

93

87

 

89

1992

94

113

93

87

 

89

1993

96

79

93

90

 

90

1994

111

95

100

157

 

121

1995

114

93

128

164

 

124

1996

106

83

90

156

 

115

1997

104

71

69

152

 

109

1998

110

74

86

158

 

115

1999

113

70

93

146

 

112

2000

117

79

93

127

 

110

2001

117

85

97

142

 

116

2002

112

84

252

151

 

119

2003

115

78

259

155

 

120

2004

116

74

238

147

 

117

2005

122

68

248

155

 

121

2006

139

71

262

181

 

136

2007

155

71

266

169

 

140

2008

157

61

339

160

..

137

2009

148

..

410

187

..

141

2010

162

..

441

155

..

137

2011

164

..

472

166

..

141

2012

174

..

538

163

..

145

2013

169

70

..

157

..

147

2014

177

77

..

151

..

149

2015

181

84

..

155

..

156

2016

183

81

..

167

..

157

2017

189

76

..

177

..

164

2018

199

81

..

181

..

171

Riket

         

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

 

Totalt

1990

100

100

100

100

 

100

1991

89

87

93

80

 

86

1992

87

87

89

88

 

88

1993

92

95

93

88

 

91

1994

106

111

93

100

 

104

1995

114

115

181

107

 

113

1996

115

115

183

100

 

111

1997

116

102

96

104

 

110

1998

124

99

100

100

 

111

1999

128

99

100

113

 

118

2000

131

102

104

107

 

118

2001

134

104

107

114

 

122

2002

129

110

203

123

 

127

2003

130

105

210

132

 

131

2004

133

97

209

120

 

127

2005

141

95

218

127

 

133

2006

149

100

236

135

 

142

2007

157

102

250

131

 

144

2008

159

102

266

110

100

151

2009

160

97

270

117

105

154

2010

168

97

271

110

108

156

2011

173

87

279

111

101

156

2012

176

85

285

108

98

157

2013

181

79

287

112

97

160

2014

192

84

306

116

99

167

2015

207

88

328

120

106

178

2016

218

84

316

120

109

183

2017

225

82

329

121

109

188

2018

234

100

323

124

104

193

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta