Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Andel sysselsatta av befolknin…

Andel sysselsatta av befolkningen

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

46,5 procent av totalbefolkningen i Älvsbyns kommun och 49,6 procent i länet är förvärvsarbetande. För riket är andelen 48,6 procent.

Folkmängd i Piteå kommun 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 131

1 172

2 303

 

 

1 131

1 172

0,0

0,0

2,7

2,8

5-9

1 090

1 160

2 250

 

 

1 090

1 160

0,0

0,0

2,6

2,7

10-14

1 094

1 217

2 311

 

 

1 094

1 217

0,0

0,0

2,6

2,9

15-19

1 093

1 288

2 381

261

291

832

997

0,6

0,7

2,0

2,4

20-24

1 153

1 296

2 449

830

916

323

380

2,0

2,2

0,8

0,9

25-29

1 275

1 469

2 744

975

1 132

300

337

2,3

2,7

0,7

0,8

30-34

1 105

1 225

2 330

898

1 039

207

186

2,1

2,5

0,5

0,4

35-39

1 094

1 235

2 329

904

1 080

190

155

2,1

2,6

0,5

0,4

40-44

1 318

1 199

2 517

1 165

1 079

153

120

2,8

2,6

0,4

0,3

45-49

1 311

1 441

2 752

1 143

1 318

168

123

2,7

3,1

0,4

0,3

50-54

1 369

1 422

2 791

1 175

1 269

194

153

2,8

3,0

0,5

0,4

55-59

1 273

1 304

2 577

1 048

1 140

225

164

2,5

2,7

0,5

0,4

60-64

1 385

1 328

2 713

914

983

471

345

2,2

2,3

1,1

0,8

65-69

1 417

1 414

2 831

259

455

1 158

959

0,6

1,1

2,7

2,3

70-74

1 456

1 355

2 811

181

321

1 275

1 034

0,4

0,8

3,0

2,5

75-79

904

839

1 743

0

0

904

839

0,0

0,0

2,1

2,0

80-84

762

512

1 274

 

 

762

512

0,0

0,0

1,8

1,2

85-89

470

282

752

 

 

470

282

0,0

0,0

1,1

0,7

90-94

199

83

282

 

 

199

83

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

31

10

41

 

 

31

10

0,0

0,0

0,1

0,0

100-

3

0

3

 

 

3

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

20 933

21 251

42 184

9 753

11 023

11 180

10 228

23,1

26,1

26,5

24,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta