Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2018-02-07
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.
PDF
Diagram nuläge

Största arbetsgivare i Älvsbyns kommun 2017

     

Arbetsgivare

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

Antal anställda

ÄLVSBYNS KOMMUN

42,8

1 225

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

7,9

225

ÄLVSBYHUS AB

6,1

175

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

2,6

75

BRÖDERNA ÖHMAN AB

2,6

75

ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB

2,6

75

STORFORSEN HOTELL AKTIEBOLAG

1,2

35

COOP NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING

1,2

35

STIFTELSEN KARLSDAL MED ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA I ÄLVSBYN

1,2

35

NORRBOTTENS BERGTEKNIK AKTIEBOLAG

1,2

35

ÄLVSBYN LIVS AB

1,2

35

TINOR AB

1,2

35

POLARBRÖDSGRUPPEN AKTIEBOLAG

1,2

35

ÄLVSBY FÖRSAMLING

1,2

35

ARCTIC FALLS AKTIEBOLAG

1,2

35

 

 

 

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

2 165

 

Andel av antal anställda i kommunen

75,6

 

Källa: Statistiska Centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta