Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under de senaste 25 åren har befolkningstillväxten i länet skett i kommunerna Luleå och Piteå. Folkmängden i Luleå kommun med 11,5 procent och i Piteå kommun med 3,2 procent. De största minskningarna har skett i kommunerna  Pajala, Överkalix och Övertorneå.
Norrbottens län som helhet har minskat sin folkmängd med 6,2 procent under de senaste 25 åren. Genomsnittet för riket är en ökning med 17procent.

Förändring av folkmängden under 25 år, 1993-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1993-2018

1993

2018

Antal

Procent

Arjeplog

3 730

2 794

-936

-25,1

Arvidsjaur

7 879

6 334

-1 545

-19,6

Boden

30 570

28 064

-2 506

-8,2

Gällivare

22 504

17 630

-4 874

-21,7

Haparanda

10 937

9 785

-1 152

-10,5

Jokkmokk

6 594

5 001

-1 593

-24,2

Kalix

19 210

16 058

-3 152

-16,4

Kiruna

26 291

22 992

-3 299

-12,5

Luleå

69 794

77 832

8 038

11,5

Pajala

8 361

6 039

-2 322

-27,8

Piteå

40 807

42 116

1 309

3,2

Älvsbyn

9 452

8 140

-1 312

-13,9

Överkalix

4 739

3 302

-1 437

-30,3

Övertorneå

6 224

4 410

-1 814

-29,1

Norrbottens län

267 092

250 497

-16 595

-6,2

Riket

8 745 109

10 230 185

1 485 076

17,0

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta