Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 efter region, ålder och kön.

                 

Ålder

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

192

198

2,4

2,4

2,5

2,6

2,9

3,0

5-9

219

217

2,7

2,7

2,5

2,6

2,9

3,1

10-14

209

227

2,6

2,8

2,5

2,7

2,8

3,0

15-19

212

296

2,6

3,6

2,5

2,9

2,6

2,9

20-24

178

221

2,2

2,7

2,5

3,4

2,8

3,0

25-29

230

254

2,8

3,1

3,0

3,7

3,5

3,7

30-34

203

241

2,5

3,0

2,7

3,1

3,3

3,5

35-39

187

218

2,3

2,7

2,5

2,8

3,1

3,2

40-44

223

235

2,7

2,9

2,6

2,8

3,0

3,2

45-49

228

265

2,8

3,3

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

270

273

3,3

3,4

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

242

263

3,0

3,2

3,2

3,3

2,9

3,0

60-64

243

270

3,0

3,3

3,2

3,3

2,8

2,8

65-69

251

299

3,1

3,7

3,2

3,3

2,7

2,7

70-74

279

277

3,4

3,4

3,2

3,2

2,8

2,7

75-79

226

186

2,8

2,3

2,5

2,3

2,0

1,9

80-84

179

127

2,2

1,6

1,9

1,4

1,4

1,1

85-89

122

82

1,5

1,0

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

53

32

0,7

0,4

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

7

4

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

3 955

4 185

48,6

51,4

48,8

51,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta