Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i IT-företag 2018

Kommun/Region Sysselsatta inom IT-bransch Förvärvs-arbetande totalt Andel i IT-företag
Arjeplog 1 1 612 0,1
Arvidsjaur 12 3 039 0,4
Boden 98 11 374 0,9
Gällivare 53 9 787 0,5
Haparanda 14 3 539 0,4
Jokkmokk 9 2 416 0,4
Kalix 118 7 194 1,6
Kiruna 132 13 330 1,0
Luleå 1 993 44 420 4,5
Pajala 32 2 496 1,3
Piteå 210 18 974 1,1
Älvsbyn 18 3 339 0,5
Överkalix 3 1 436 0,2
Övertorneå 8 1 804 0,4
Norrbottens län 2 701 124 744 2,2
Riket 222 684 4 971 919 4,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta