Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Arbetsställen efter storlekskl…

Arbetsställen efter storleksklass

Senast uppdaterad 2018-12-11
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt    

Älvsbyns kommun

1 003

258

53

5

1 325

Norrbottens län

26 985

7 403

1 925

385

36 698

Riket

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

Älvsbyns kommun

75,7

19,5

4,0

0,4

100

Norrbottens län

73,5

20,2

5,2

1,0

100

Riket

68,0

25,5

5,3

1,2

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

           

Antal arbetsställen 1999-2018 efter storleksklass.

           

Älvsbyns kommun

År

Antal

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt    

1999

687

232

57

11

987

2000

678

225

59

10

972

2001

712

214

60

9

995

2002

722

214

59

10

1 005

2003

723

213

58

11

1 005

2004

707

215

56

11

989

2005

783

223

52

10

1 068

2006

770

249

49

10

1 078

2007

779

269

47

10

1 105

2008

787

258

50

11

1 106

2009

777

254

49

11

1 091

2010

785

253

49

11

1 098

2011

887

279

47

12

1 225

2012

931

280

46

14

1 271

2013

917

272

48

14

1 251

2014

960

256

50

14

1 280

2015

986

264

50

13

1 313

2016

1 002

252

54

11

1 319

2017

996

241

54

12

1 303

2018

1 003

258

53

5

1 325

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt    

1999

590 529

222 280

52 978

11 981

877 768

2000

603 252

225 005

54 608

12 190

895 055

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 1999-2018 efter storleksklass. Index år 1998=100

           

Älvsbyns kommun

År

Index år 1999=100

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

1999

100

100

100

100

100

2000

99

97

104

91

98

2001

104

92

105

82

101

2002

105

92

104

91

102

2003

105

92

102

100

102

2004

103

93

98

100

100

2005

114

96

91

91

108

2006

112

107

86

91

109

2007

113

116

82

91

112

2008

115

111

88

100

112

2009

113

109

86

100

111

2010

114

109

86

100

111

2011

129

120

82

109

124

2012

136

121

81

127

129

2013

133

117

84

127

127

2014

140

110

88

127

130

2015

144

114

88

118

133

2016

146

109

95

100

134

2017

145

104

95

109

132

2018

146

111

93

45

134

Riket

År

Index år 1999=100

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

1999

100

100

100

100

100

2000

102

101

103

102

102

2001

104

102

105

105

104

2002

106

100

105

107

105

2003

109

100

105

108

106

2004

110

101

105

107

108

2005

115

103

105

109

111

2006

115

108

107

110

113

2007

119

112

110

114

116

2008

121

115

114

116

119

2009

122

116

115

116

120

2010

122

119

115

114

121

2011

143

126

117

116

136

2012

143

131

120

118

138

2013

140

134

121

120

137

2014

144

137

123

121

141

2015

147

140

125

124

143

2016

150

141

128

127

146

2017

150

145

129

130

147

2018

151

150

131

133

149

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta