Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket      

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

627

13 813

246 129

47,8

37,6

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

74

1 823

60 597

5,6

5,0

4,6

Byggindustri

140

2 900

110 285

10,7

7,9

8,4

Handel

80

2 867

142 501

6,1

7,8

10,8

Hotell och restaurang

24

883

35 803

1,8

2,4

2,7

Transport och kommunikation

46

958

33 023

3,5

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

161

7 052

370 534

12,3

19,2

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

61

2 303

104 099

4,6

6,3

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

100

4 104

213 785

7,6

11,2

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

1 313

36 703

1 316 756

100

100

100

Näringsgren okänd

1

111

7 323

 

 

 

Totalt

1 314

36 814

1 324 079

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta