Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-11
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket      

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

635

13 869

247 678

48,0

37,9

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

69

1 807

60 603

5,2

4,9

4,7

Byggindustri

132

2 798

108 293

10,0

7,7

8,3

Handel

89

2 931

143 297

6,7

8,0

11,0

Hotell och restaurang

25

882

35 191

1,9

2,4

2,7

Transport och kommunikation

45

940

32 419

3,4

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

161

6 904

360 715

12,2

18,9

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

65

2 324

103 201

4,9

6,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

103

4 115

209 659

7,8

11,3

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

1 324

36 570

1 301 056

100

100

100

Näringsgren okänd

1

128

8 419

 

 

 

Totalt

1 325

36 698

1 309 475

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

             
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta