Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 1999-2019

             

År

Antal

Index 1999=100

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

1999

9

205

6 645

100

100

100

2000

6

171

6 733

67

83

101

2001

10

233

7 433

111

114

112

2002

12

218

7 930

133

106

119

2003

9

195

8 237

100

95

124

2004

13

161

7 649

144

79

115

2005

9

128

6 784

100

62

102

2006

3

141

6 160

33

69

93

2007

6

129

5 791

67

63

87

2008

6

118

6 298

67

58

95

2009

12

156

7 638

133

76

115

2010

11

142

7 274

122

69

109

2011

7

150

6 958

78

73

105

2012

5

140

7 471

56

68

112

2013

5

122

7 701

56

60

116

2014

3

135

7 154

33

66

108

2015

3

139

6 426

33

68

97

2016

7

137

6 019

78

67

91

2017

4

138

6 394

44

67

96

2018

5

147

7 223

56

72

109

2019

7

126

7 358

78

61

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta