Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2018 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Älvsbyns kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

25

37

44

Jordbruk, skogsbruk och fiske

23

20

22

Tillverkning och utvinning

13

22

30

Energiförsörjning; miljöverksamhet

0

34

42

Byggverksamhet

7

12

16

Handel

14

18

29

Transport och magasinering

6

16

23

Hotell- och restaurangverksamhet

19

21

22

Information och kommunikation

20

56

71

Finans- och försäkringsverksamhet

33

43

62

Fastighetsverksamhet

25

29

41

Företagstjänster

28

42

52

Offentlig förvaltning och försvar

54

64

72

Utbildning och forskning

63

69

68

Vård och omsorg; sociala tjänster

26

41

48

Personliga och kulturella tjänster

23

38

44

Okänd verksamhet

0

36

31

Icke förvärvsarbetande, Totalt

14

27

32

   i reguljär utbildning

26

51

49

   ej i reguljär utbildning

11

19

23

Totalt

23

35

41

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta