Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 3 923
Arvidsjaur 4 348
Boden 4 426
Gällivare 2 462
Haparanda 4 785
Jokkmokk 5 439
Kalix 4 312
Kiruna 2 887
Luleå 3 945
Pajala 3 864
Piteå 3 529
Älvsbyn 4 571
Överkalix 2 886
Övertorneå 3 582
Norrbottens län 3 926
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 1 847 1 649 1 864 2 585 2 697 2 435 2 482 3 442 1 896 4 632 3 923
Arvidsjaur 1 839 2 189 2 353 2 207 2 846 3 144 4 063 3 910 3 887 4 746 4 348
Boden 2 861 3 101 3 236 3 900 3 961 3 405 3 428 3 666 4 213 4 458 4 426
Gällivare 2 122 2 675 2 252 2 154 1 923 2 090 2 103 2 310 2 550 2 445 2 462
Haparanda 2 050 2 115 2 694 3 182 3 399 3 080 3 185 4 002 4 794 4 681 4 785
Jokkmokk 1 025 1 017 1 254 1 617 1 489 1 588 1 926 3 857 4 567 3 838 5 439
Kalix 2 830 3 201 2 778 3 428 3 770 3 817 3 930 3 641 3 594 4 045 4 312
Kiruna 2 110 2 173 1 960 2 382 2 536 2 532 2 205 2 387 2 429 2 703 2 887
Luleå 2 848 2 918 3 283 3 401 3 671 3 797 3 572 3 664 3 836 3 711 3 945
Pajala 1 811 2 035 1 990 1 683 2 157 2 122 1 914 2 455 2 819 3 046 3 864
Piteå 2 348 2 470 2 629 2 806 2 959 2 865 2 724 2 926 2 870 3 378 3 529
Älvsbyn 2 781 2 476 2 836 3 393 3 735 4 066 3 409 3 637 3 744 4 552 4 571
Överkalix 1 574 942 1 009 1 063 1 461 1 681 1 399 1 445 1 735 1 710 2 886
Övertorneå 2 293 2 405 2 501 2 607 3 630 4 714 3 168 3 199 3 157 2 900 3 582
Norrbottens län 2 167 2 240 2 331 2 601 2 874 2 953 2 822 3 182 3 292 3 632 3 926
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 89 101 140 146 132 134 186 103 251 212
Arvidsjaur 100 119 128 120 155 171 221 213 211 258 236
Boden 100 108 113 136 138 119 120 128 147 156 155
Gällivare 100 126 106 102 91 98 99 109 120 115 116
Haparanda 100 103 131 155 166 150 155 195 234 228 233
Jokkmokk 100 99 122 158 145 155 188 376 446 374 531
Kalix 100 113 98 121 133 135 139 129 127 143 152
Kiruna 100 103 93 113 120 120 105 113 115 128 137
Luleå 100 102 115 119 129 133 125 129 135 130 139
Pajala 100 112 110 93 119 117 106 136 156 168 213
Piteå 100 105 112 120 126 122 116 125 122 144 150
Älvsbyn 100 89 102 122 134 146 123 131 135 164 164
Överkalix 100 60 64 68 93 107 89 92 110 109 183
Övertorneå 100 105 109 114 158 206 138 140 138 126 156
Norrbottens län 100 103 108 120 133 136 130 147 152 168 181
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta