Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2018-02-07
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.
PDF
Diagram nuläge

Största arbetsgivare i Piteå kommun 2017

     

Arbetsgivare

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

Antal anställda

PITEÅ KOMMUN

28,4

4 525

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

8,9

1 425

SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ AKTIEBOLAG

3,6

575

LINDBÄCKS BYGG AKTIEBOLAG

2,0

325

SCA MUNKSUND AB

2,0

325

SWEDBANK AB

1,1

175

ABB AB

1,1

175

SCA TIMBER AB

0,8

125

COOP NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING

0,8

125

AKTIEBOLAGET INFJÄRDENS VÄRME

0,8

125

SPARBANKEN NORD

0,8

125

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

0,8

125

STENVALLS TRÄ AKTIEBOLAG

0,8

125

BURLINK TRANSPORT AB

0,5

75

ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG

0,5

75

 

 

 

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

8 425

 

Andel av antal anställda i kommunen

52,8

 

Källa: Statistiska Centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta