Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Infrastruktur // Hamnar, utrikes varutrafik

Hamnar, utrikes varutrafik

Senast uppdaterad 2019-04-29
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Utrikes sjöfart. Lossat och lastat gods i de största hamnarna 2018. Tusentals ton.

       

Hamn

Lossat

Lastat

Totalt

Luleå hamn inkl. SSAB

2 319

3 400

5 719

Piteå och Haraholmen

770

928

1 698

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

       

Anlöpta fartyg för lossning och lastning av utrikes gods 2017

   
       

Hamn

Anlöpta fartyg för utrikes transport

   

Luleå hamn inkl. SSAB

429

   

Piteå och Haraholmen

262

   

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

 

 

Utrikes sjöfart. Lossat och lastat gods i de största hamnarna 2008-2018. Tusentals ton.

                       

Hamn

Lossat utrikes gods

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

2 151

1 080

2 087

2 026

1 907

1 925

2 104

1 985

2 144

2 077

2 319

Piteå och Haraholmen

820

625

824

668

723

730

619

572

557

520

770

Hamn

Lastat gods för utrikes transport, 1000 ton

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

4 133

3 996

4 227

4 435

4 333

3 953

3 346

3 330

2 916

3 504

3 400

Piteå och Haraholmen

758

656

684

657

761

736

741

770

808

844

928

Hamn

Totalt utrikes gods, 1000 ton

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

6 284

5 076

6 314

6 461

6 461

5 878

5 450

5 315

5 060

5 581

10 641

Piteå och Haraholmen

1 578

1 281

1 508

1 325

1 325

1 466

1 360

1 342

1 365

1 364

2 729

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

                       

Anlöpta fartyg för lossning och lastning av utrikes gods 2008-2018

                       

Hamn

Anlöpta fartyg för utrikes transport

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

510

512

345

516

454

408

364

401

380

374

429

Piteå och Haraholmen

284

287

227

230

185

199

206

243

218

220

262

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

 

Utrikes sjöfart. Lossat och lastat gods i de största hamnarna 2008-2018. Tusentals ton.

                       

Hamn

Lossat utrikes gods

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

2 151

1 080

2 087

2 026

1 907

1 925

2 104

1 985

2 144

2 077

2 319

Piteå och Haraholmen

820

625

824

668

723

730

619

572

557

520

770

Hamn

Lastat gods för utrikes transport, 1000 ton

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

4 133

3 996

4 227

4 435

4 333

3 953

3 346

3 330

2 916

3 504

3 400

Piteå och Haraholmen

758

656

684

657

761

736

741

770

808

844

928

Hamn

Totalt utrikes gods, 1000 ton

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

6 284

5 076

6 314

6 461

6 461

5 878

5 450

5 315

5 060

5 581

10 641

Piteå och Haraholmen

1 578

1 281

1 508

1 325

1 325

1 466

1 360

1 342

1 365

1 364

2 729

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

                       

Anlöpta fartyg för lossning och lastning av utrikes gods 2008-2018

                       

Hamn

Anlöpta fartyg för utrikes transport

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

510

512

345

516

454

408

364

401

380

374

429

Piteå och Haraholmen

284

287

227

230

185

199

206

243

218

220

262

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Utrikes sjöfart. Utveckling av lossat och lastat gods i de största hamnarna 2008-2018. Index år 2008=100

                       

Hamn

Lossat utrikes gods. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

100

50

97

94

89

89

98

92

100

97

108

Piteå och Haraholmen

100

76

100

81

88

89

75

70

68

63

94

Hamn

Lastat gods för utrikes transport. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

100

97

102

107

105

96

81

81

71

85

82

Piteå och Haraholmen

100

87

90

87

100

97

98

102

107

111

122

Hamn

Totalt utrikes gods. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

100

81

100

103

103

94

87

85

81

89

169

Piteå och Haraholmen

100

81

96

84

84

93

86

85

87

86

173

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

                       

Anlöpta fartyg för lossning och lastning av utrikes gods. Index år 2008=100

                       

Hamn

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luleå hamn inkl. SSAB

100

100

68

101

89

80

71

79

75

73

84

Piteå och Haraholmen

100

101

80

81

65

70

73

86

77

77

92

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta