Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i IT-företag 2017

Kommun/Region Sysselsatta inom IT-bransch Förvärvs-arbetande totalt Andel i IT-företag
Arjeplog 1 1 625 0,1
Arvidsjaur 11 3 109 0,4
Boden 83 11 407 0,7
Gällivare 74 9 827 0,8
Haparanda 36 3 555 1,0
Jokkmokk 8 2 441 0,3
Kalix 95 7 210 1,3
Kiruna 140 13 330 1,1
Luleå 1 939 43 944 4,4
Pajala 39 2 426 1,6
Piteå 200 18 748 1,1
Älvsbyn 20 3 392 0,6
Överkalix 2 1 463 0,1
Övertorneå 6 1 788 0,3
Norrbottens län 2 654 124 265 2,1
Riket 215 822 4 914 893 4,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta