Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Arbetsställen efter näringsgre…

Arbetsställen efter näringsgren och kommun

Senast uppdaterad 2018-12-11
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2018 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Arjeplog

368

87

333

788

Arvidsjaur

644

111

452

1 207

Boden

1 310

377

1 759

3 446

Gällivare

997

393

1 153

2 543

Haparanda

375

203

680

1 258

Jokkmokk

533

196

541

1 270

Kalix

1 161

348

986

2 495

Kiruna

1 154

478

1 664

3 296

Luleå

2 690

1 115

6 094

9 899

Pajala

866

187

445

1 498

Piteå

2 210

684

2 872

5 766

Älvsbyn

635

201

488

1 324

Överkalix

414

90

256

760

Övertorneå

512

135

373

1 020

Norrbottens län

13 869

4 605

18 096

36 570

Riket

247 678

168 896

884 482

1 301 056

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

46,7

11,0

42,3

100

Arvidsjaur

53,4

9,2

37,4

100

Boden

38,0

10,9

51,0

100

Gällivare

39,2

15,5

45,3

100

Haparanda

29,8

16,1

54,1

100

Jokkmokk

42,0

15,4

42,6

100

Kalix

46,5

13,9

39,5

100

Kiruna

35,0

14,5

50,5

100

Luleå

27,2

11,3

61,6

100

Pajala

57,8

12,5

29,7

100

Piteå

38,3

11,9

49,8

100

Älvsbyn

48,0

15,2

36,9

100

Överkalix

54,5

11,8

33,7

100

Övertorneå

50,2

13,2

36,6

100

Norrbottens län

37,9

12,6

49,5

100

Riket

19,0

13,0

68,0

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2003-2018 efter näringsgrupp

         

Piteå kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

1999

882

457

1 722

3 061

2000

855

471

1 798

3 124

2001

988

475

1 846

3 309

2002

1 015

483

1 866

3 364

2003

1 063

492

1 906

3 461

2004

1 040

490

1 959

3 489

2005

1 343

507

2 035

3 885

2006

1 722

528

2 125

4 375

2007

1 794

544

2 231

4 569

2008

1 744

560

2 298

4 602

2009

1 734

557

2 345

4 636

2010

1 534

559

2 271

4 364

2011

1 937

589

2 566

5 092

2012

2 052

609

2 601

5 262

2013

2 009

618

2 616

5 243

2014

2 175

641

2 654

5 470

2015

2 197

649

2 700

5 546

2016

2 208

663

2 763

5 634

2017

2 194

669

2 823

5 686

2018

2 210

684

2 872

5 766

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2018 efter näringsgrupp. Index år 1999=100

         

Piteå kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1999

100

100

100

100

2000

97

103

104

102

2001

112

104

107

108

2002

115

106

108

110

2003

121

108

111

113

2004

118

107

114

114

2005

152

111

118

127

2006

195

116

123

143

2007

203

119

130

149

2008

198

123

133

150

2009

197

122

136

151

2010

174

122

132

143

2011

220

129

149

166

2012

233

133

151

172

2013

228

135

152

171

2014

247

140

154

179

2015

249

142

157

181

2016

250

145

160

184

2017

249

146

164

186

2018

251

150

167

188

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1999

100

100

100

100

2000

97

103

105

103

2001

105

106

109

108

2002

109

107

111

110

2003

115

109

115

114

2004

116

112

118

117

2005

125

116

122

122

2006

137

121

127

128

2007

139

124

132

132

2008

137

124

137

135

2009

134

127

140

137

2010

137

127

138

136

2011

159

139

157

154

2012

164

140

160

158

2013

158

140

161

157

2014

165

143

165

162

2015

166

146

168

164

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

164

151

177

171

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta