Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-11
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Piteå kommun

Norrbottens län

Riket        

Piteå kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

2 210

13 869

247 678

38,3

37,9

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

260

1 807

60 603

4,5

4,9

4,7

Byggindustri

424

2 798

108 293

7,4

7,7

8,3

Handel

475

2 931

143 297

8,2

8,0

11,0

Hotell och restaurang

111

882

35 191

1,9

2,4

2,7

Transport och kommunikation

111

940

32 419

1,9

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

1 038

6 904

360 715

18,0

18,9

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

405

2 324

103 201

7,0

6,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

732

4 115

209 659

12,7

11,3

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

5 766

36 570

1 301 056

100

100

100

Näringsgren okänd

21

128

8 419

 

 

 

Totalt

5 787

36 698

1 309 475

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta