Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 1997-2018

             

År

Antal

Index 1997=100

Piteå kommun

Norrbottens län

Riket

Piteå kommun

Norrbottens län

Riket

1997

31

289

10 436

100

100

100

1998

24

196

8 799

77

68

84

1999

19

205

6 645

61

71

64

2000

18

171

6 733

58

59

65

2001

29

233

7 433

94

81

71

2002

23

218

7 930

74

75

76

2003

26

195

8 237

84

67

79

2004

19

161

7 649

61

56

73

2005

15

128

6 784

48

44

65

2006

19

141

6 160

61

49

59

2007

9

129

5 791

29

45

55

2008

27

118

6 298

87

41

60

2009

20

156

7 638

65

54

73

2010

13

142

7 274

42

49

70

2011

23

150

6 958

74

52

67

2012

17

140

7 471

55

48

72

2013

20

122

7 701

65

42

74

2014

15

135

7 154

48

47

69

2015

26

139

6 426

84

48

62

2016

18

137

6 019

58

47

58

2017

23

138

6 394

74

48

61

2018

18

147

7 223

58

51

69

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta