Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2017 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Piteå kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

36

36

43

Jordbruk, skogsbruk och fiske

26

18

21

Tillverkning och utvinning

22

22

29

Energiförsörjning; miljöverksamhet

30

34

41

Byggverksamhet

12

13

15

Handel

19

18

29

Transport och magasinering

14

16

23

Hotell- och restaurangverksamhet

19

20

22

Information och kommunikation

62

53

69

Finans- och försäkringsverksamhet

38

42

61

Fastighetsverksamhet

35

29

41

Företagstjänster

43

41

51

Offentlig förvaltning och försvar

72

63

70

Utbildning och forskning

75

69

68

Vård och omsorg; sociala tjänster

40

40

47

Personliga och kulturella tjänster

37

36

43

Okänd verksamhet

21

33

31

Icke förvärvsarbetande, Totalt

22

26

31

   i reguljär utbildning

22

26

31

   ej i reguljär utbildning

 

 

...

Totalt

33

34

41

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta