Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2018-01-24
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens  län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 654 personer i Norrbottens län, 2,1 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

 

700

0,0

Arvidsjaur

 

 

 

 

 

1 492

0,0

Boden

2

2

7

2

13

5 400

0,2

Gällivare

 

13

3

 

16

4 425

0,4

Haparanda

 

8

1

 

9

1 797

0,5

Jokkmokk

 

 

1

1

2

1 178

0,2

Kalix

16

 

8

 

24

3 412

0,7

Kiruna

 

4

20

1

25

5 937

0,4

Luleå

20

57

147

264

488

20 684

2,4

Pajala

6

 

 

 

6

1 102

0,5

Piteå

1

15

21

 

37

8 888

0,4

Älvsbyn

 

1

 

 

1

1 698

0,1

Överkalix

 

 

 

 

 

695

0,0

Övertorneå

 

 

1

 

1

818

0,1

Norrbottens län

45

100

209

268

622

58 226

1,1

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

1

 

1

925

0,1

Arvidsjaur

 

3

2

6

11

1 617

0,7

Boden

8

17

30

15

70

6 007

1,2

Gällivare

1

17

35

5

58

5 402

1,1

Haparanda

2

18

4

3

27

1 758

1,5

Jokkmokk

 

3

3

 

6

1 263

0,5

Kalix

40

4

24

3

71

3 798

1,9

Kiruna

1

21

84

9

115

7 393

1,6

Luleå

91

188

804

368

1 451

23 260

6,2

Pajala

25

3

1

4

33

1 324

2,5

Piteå

 

53

99

11

163

9 860

1,7

Älvsbyn

 

4

6

9

19

1 694

1,1

Överkalix

 

1

1

 

2

768

0,3

Övertorneå

 

3

2

 

5

970

0,5

Norrbottens län

168

335

1 096

433

2 032

66 039

3,1

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

1

0

1

1 625

0,1

Arvidsjaur

0

3

2

6

11

3 109

0,4

Boden

10

19

37

17

83

11 407

0,7

Gällivare

1

30

38

5

74

9 827

0,8

Haparanda

2

26

5

3

36

3 555

1,0

Jokkmokk

0

3

4

1

8

2 441

0,3

Kalix

56

4

32

3

95

7 210

1,3

Kiruna

1

25

104

10

140

13 330

1,1

Luleå

111

245

951

632

1 939

43 944

4,4

Pajala

31

3

1

4

39

2 426

1,6

Piteå

1

68

120

11

200

18 748

1,1

Älvsbyn

0

5

6

9

20

3 392

0,6

Överkalix

0

1

1

0

2

1 463

0,1

Övertorneå

0

3

3

0

6

1 788

0,3

Norrbottens län

213

435

1 305

701

2 654

124 265

2,1

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta