Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet; kön

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arjeplog 50,0 12,5 28,6
Arvidsjaur 40,0 19,4 25,5
Boden 34,0 33,3 33,6
Gällivare 43,7 18,1 30,8
Haparanda 33,3 20,0 25,8
Jokkmokk 52,6 31,3 42,9
Kalix 54,0 33,8 41,9
Kiruna 36,8 24,5 30,0
Luleå 48,1 38,5 43,2
Pajala 18,2 5,0 11,9
Piteå 42,9 29,4 35,7
Älvsbyn 50,0 10,3 28,2
Överkalix 44,4 15,4 27,3
Övertorneå 66,7 21,2 35,4
Norrbottens län 43,7 29,0 35,8
Riket 50,7 38,9 44,9

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arjeplog

40,9

43,8

50,0

66,7

66,7

47,8

27,3

50,0

42,9

46,2

50,0

Arvidsjaur

51,4

42,9

41,0

32,5

33,3

51,5

25,6

40,0

46,7

41,2

40,0

Boden

54,9

44,4

47,4

42,0

54,7

54,8

46,2

42,3

39,3

31,1

34,0

Gällivare

40,2

43,2

42,1

44,4

45,5

37,2

35,3

24,4

34,4

33,3

43,7

Haparanda

40,0

36,4

42,6

42,1

47,7

38,3

35,3

31,3

35,0

36,8

33,3

Jokkmokk

55,6

42,4

40,0

51,6

54,8

33,3

54,2

56,7

19,0

34,8

52,6

Kalix

55,4

45,9

51,7

46,9

38,8

54,7

58,2

50,7

48,1

48,3

54,0

Kiruna

42,9

43,5

43,2

45,0

40,9

33,3

35,7

37,8

26,6

27,4

36,8

Luleå

46,5

47,9

44,2

50,2

54,7

41,2

48,5

47,0

52,4

47,3

48,1

Pajala

42,9

40,0

38,2

47,5

37,9

46,9

30,0

27,5

28,1

34,1

18,2

Piteå

51,2

46,7

47,3

45,3

48,2

46,7

43,1

47,0

39,8

34,9

42,9

Älvsbyn

55,6

41,9

35,5

47,1

38,2

40,7

36,7

41,5

32,6

25,6

50,0

Överkalix

47,1

46,2

37,5

56,0

56,7

29,2

26,1

19,0

41,2

57,1

44,4

Övertorneå

24,0

53,6

51,3

71,8

51,4

64,7

64,7

50,0

42,9

53,3

66,7

Norrbottens län

47,9

45,3

44,9

47,2

48,9

43,8

43,7

42,7

41,5

38,2

43,7

Riket

46,3

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arjeplog

21,1

21,4

18,8

42,9

27,3

26,7

18,8

20,0

20,0

30,0

12,5

Arvidsjaur

22,6

25,7

25,6

32,4

9,4

15,2

25,0

16,1

24,2

32,0

19,4

Boden

33,0

38,5

42,0

37,3

28,8

30,7

30,4

28,9

31,3

28,0

33,3

Gällivare

29,2

22,1

16,5

21,6

25,3

15,6

22,7

13,7

12,5

17,1

18,1

Haparanda

19,5

30,2

14,9

9,7

32,8

27,3

36,7

14,3

15,8

28,1

20,0

Jokkmokk

36,8

17,4

26,1

28,6

33,3

28,6

12,5

29,2

19,2

10,0

31,3

Kalix

24,7

39,8

41,1

38,6

25,8

28,9

30,4

31,0

25,9

21,0

33,8

Kiruna

20,5

21,6

23,4

22,6

23,4

21,1

20,2

21,6

26,6

14,0

24,5

Luleå

31,6

35,3

38,8

33,9

36,6

26,4

33,1

35,1

36,3

39,2

38,5

Pajala

23,1

20,0

15,7

20,0

17,9

19,4

17,4

11,5

19,2

16,7

5,0

Piteå

29,5

27,5

26,1

34,8

30,3

34,8

31,1

30,0

27,9

23,5

29,4

Älvsbyn

26,5

25,0

13,8

28,9

25,9

37,0

31,1

19,0

25,7

8,1

10,3

Överkalix

20,0

30,0

4,8

5,3

27,3

21,4

12,5

20,0

16,7

18,2

15,4

Övertorneå

25,0

29,6

22,2

16,0

33,3

21,4

12,0

25,9

5,4

26,3

21,2

Norrbottens län

28,2

30,0

29,0

30,7

29,8

27,2

28,6

27,7

27,6

26,2

29,0

Riket

35,2

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/05-2014/15 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/05=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2004/05=100

Kvinnor

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

Arjeplog

100

107

122

163

163

117

67

122

105

113

122

Arvidsjaur

100

83

80

63

65

100

50

78

91

80

78

Boden

100

81

86

77

100

100

84

77

72

57

62

Gällivare

100

107

105

111

113

92

88

61

86

83

109

Haparanda

100

91

107

105

119

96

88

78

88

92

83

Jokkmokk

100

76

72

93

99

60

97

102

34

63

95

Kalix

100

83

93

85

70

99

105

91

87

87

97

Kiruna

100

101

101

105

95

78

83

88

62

64

86

Luleå

100

103

95

108

118

89

104

101

113

102

103

Pajala

100

93

89

111

88

109

70

64

66

79

42

Piteå