Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Miljoner kronor, löpande priser

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

33 752

994 654

   

Tjänsteproducenter

33 819

2 042 839

   

Offentlig förvaltning

25 627

838 883

   

Ej branschfördelat

11 323

509 121

   

Summa

104 521

4 385 497

   
         

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Procent

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

32,3

22,7

   

Tjänsteproducenter

32,4

46,6

   

Offentlig förvaltning

24,5

19,1

   

Ej branschfördelat

10,8

11,6

   

Summa

100

100

   

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

BRP per branschgrupp 2001-2016. Miljoner kronor, löpande priser

           

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

20 896

18 661

17 272

6 717

63 546

2002

22 751

18 846

17 122

7 188

65 907

2003

22 520

19 838

18 247

7 337

67 942

2004

25 096

20 532

18 883

7 762

72 273

2005

27 640

21 540

19 259

8 607

77 046

2006

32 526

22 957

20 049

9 527

85 059

2007

32 616

23 272

20 289

9 486

85 663

2008

38 418

24 521

20 998

10 582

94 519

2009

24 416

24 518

20 822

8 755

78 511

2010

43 947

25 829

21 179

12 191

103 146

2011

44 520

26 953

21 621

12 196

105 290

2012

39 716

28 440

22 398

11 538

102 092

2013

37 710

29 317

23 086

11 245

101 358

2014

34 794

31 444

23 774

10 922

100 934

2015

33 400

32 388

24 444

10 798

101 030

2016

33 752

33 819

25 627

11 323

104 521

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2481916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2573959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2680863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2808403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2910683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3102834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3300983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3391681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3292009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3523824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3661043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3688871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3773939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3940925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4201543

2016

994 654

2 042 839

838 883

509 121

4 385 497

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           
           
           
           
           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2016. Index år 2001=100

           

Norrbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

109

101

99

107

104

2003

108

106

106

109

107

2004

120

110

109

116

114

2005

132

115

112

128

121

2006

156

123

116

142

134

2007

156

125

117

141

135

2008

184

131

122

158

149

2009

117

131

121

130

124

2010

210

138

123

181

162

2011

213

144

125

182

166

2012

190

152

130

172

161

2013

180

157

134

167

160

2014

167

169

138

163

159

2015

160

174

142

161

159

2016

162

181

148

169

164

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvaltning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

175

175

177

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           
           
           
           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta