Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Landstingens investeringar

Landstingens investeringar

Senast uppdaterad 2018-08-27
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Landstingens investeringar 2017. Kronor per invånare

Landsting Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Stockholm 2 172 1 391 15 3 597
Uppsala 3 624 1 000 49 4 672
Södermanland 2 039 360 0 2 399
Östergötland 2 245 1 022 17 3 284
Jönköping 1 306 715 96 2 115
Kronoberg 992 527 76 1 592
Kalmar 1 031 501 0 1 527
Blekinge 905 559 0 1 463
Skåne 1 227 818 33 2 072
Halland 525 563 11 1 099
Västra Götaland 1 288 818 0 2 099
Värmland 774 610 0 1 384
Örebro 2 321 653 17 2 992
Västmanland 738 620 4 1 365
Dalarna 520 821 8 1 350
Gävleborg 256 396 0 655
Västernorrland 744 488 0 1 255
Jämtland 305 437 0 742
Västerbotten 3 365 613 122 4 056
Norrbotten 565 501 32 1 130
Samtliga landsting 1 544 863 20 2 431
Landstingens investeringar 2007-2017. Kronor per invånare

Landsting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholm 1 316 1 633 2 040 3 272 2 375 2 229 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597
Uppsala 1 691 1 955 2 543 1 239 2 383 4 120 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672
Södermanland 1 464 879 1 299 1 521 1 645 968 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399
Östergötland 1 609 1 597 1 904 1 785 1 960 2 334 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284
Jönköping 799 811 1 313 1 388 1 358 1 231 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115
Kronoberg 1 243 1 075 755 1 071 953 1 321 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592
Kalmar 915 1 208 1 618 2 068 1 956 1 571 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527
Blekinge 1 563 1 453 1 674 1 190 1 042 611 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463
Skåne 2 487 968 1 170 2 336 1 961 1 702 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072
Halland 1 438 1 837 1 324 952 1 137 931 850 860 1 131 1 514 1 099
Västra Götaland 1 126 1 130 1 135 1 307 1 373 1 242 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099
Värmland 1 099 1 467 2 309 2 847 1 566 2 051 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384
Örebro 852 1 617 1 680 1 595 1 801 1 486 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992
Västmanland 1 053 1 156 2 272 2 241 1 497 1 421 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365
Dalarna 935 1 333 1 190 1 772 2 321 1 775 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350
Gävleborg 5 115 1 703 1 032 2 300 2 604 1 135 1 388 1 482 983 1 191 655
Västernorrland 1 167 994 1 056 587 603 1 177 1 447 960 595 1 116 1 255
Jämtland 2 800 3 274 2 353 2 313 1 156 702 764 1 222 1 233 847 742
Västerbotten 1 386 1 849 2 263 1 793 1 325 1 213 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056
Norrbotten 1 073 857 783 905 845 969 1 359 1 148 993 1 149 1 130
Samtliga landsting 1 534 1 365 1 560 2 024 1 785 1 690 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431
Landstingens investeringar 2007-2017 per invånare. Index år 2007=100

Landsting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholm 100 124 155 249 180 169 191 236 258 287 273
Uppsala 100 116 150 73 141 244 158 233 264 229 276
Södermanland 100 60 89 104 112 66 82 132 127 133 164
Östergötland 100 99 118 111 122 145 178 218 200 195 204
Jönköping 100 102 164 174 170 154 133 228 168 220 265
Kronoberg 100 86 61 86 77 106 96 108 102 119 128
Kalmar 100 132 177 226 214 172 122 136 110 144 167
Blekinge 100 93 107 76 67 39 98 96 96 111 94
Skåne 100 39 47 94 79 68 57 57 73 80 83
Halland 100 128 92 66 79 65 59 60 79 105 76
Västra Götaland 100 100 101 116 122 110 108 138 148 160 186
Värmland 100 133 210 259 142 187 196 213 183 135 126
Örebro 100 190 197 187 211 174 188 158 185 214 351
Västmanland 100 110 216 213 142 135 104 104 126 123 130
Dalarna 100 143 127 190 248 190 182 158 147 111 144
Gävleborg 100 33 20 45 51 22 27 29 19 23 13
Västernorrland 100 85 90 50 52 101 124 82 51 96 108
Jämtland 100 117 84 83 41 25 27 44 44 30 27
Västerbotten 100 133 163 129 96 88 101 100 130 157 293
Norrbotten 100 80 73 84 79 90 127 107 93 107 105
Samtliga landsting 100 89 102 132 116 110 111 131 139 149 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta