Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Örebro län till övriga län i riket 2018. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 058 2 048 3 106
Västmanlands län 581 1 024 1 605
Värmlands län 488 857 1 345
Västra Götalands län 392 700 1 092
Södermanlands län 272 397 669
Östergötlands län 251 419 670
Dalarnas län 213 377 590
Skåne län 133 236 369
Uppsala län 102 169 271
Jönköpings län 50 143 193
Gävleborgs län 51 96 147
Kronobergs län 18 77 95
Västernorrlands län 30 54 84
Hallands län 28 53 81
Västerbottens län 31 42 73
Kalmar län 18 50 68
Jämtlands län 20 36 56
Norrbottens län 19 42 61
Blekinge län 10 23 33
Gotlands län 9 16 25
Totalt 3 774 6 859 10 633

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta