Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

30,9

77,4

80,6

87,3

87,3

77,8

24,2

83,0

Degerfors

19,3

65,4

71,1

79,0

84,5

71,5

15,6

76,9

Hallsberg

22,8

68,7

76,3

83,6

85,2

74,7

21,0

80,1

Hällefors

20,6

62,2

66,2

74,8

83,0

73,2

17,1

74,6

Karlskoga

22,4

65,6

74,1

81,0

85,7

75,5

14,7

79,3

Kumla

25,5

72,8

81,7

88,3

88,2

76,4

18,3

84,1

Laxå

23,3

63,5

76,3

82,1

83,8

72,2

19,2

78,5

Lekeberg

30,6

71,1

83,7

91,7

89,4

80,3

32,5

86,4

Lindesberg

24,2

70,2

73,7

82,7

84,6

76,3

22,9

79,4

Ljusnarsberg

16,8

66,5

64,6

71,4

76,5

64,5

17,4

69,4

Nora

25,0

66,6

75,7

83,0

87,5

76,9

25,8

80,9

Örebro

22,8

64,1

76,7

84,1

85,0

76,7

20,9

80,6

Örebro län

23,4

65,8

76,3

83,8

85,4

75,9

20,5

80,4

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

33,1

76,8

76,9

86,9

84,2

75,9

19,0

80,7

Degerfors

18,4

62,9

68,3

74,8

80,4

69,1

11,4

73,5

Hallsberg

19,3

67,6

73,2

82,2

83,4

70,2

14,4

77,4

Hällefors

24,4

61,3

63,1

69,0

82,0

72,2

14,1

72,3

Karlskoga

28,0

63,5

72,0

78,5

83,8

73,4

11,1

77,1

Kumla

27,6

73,1

79,3

85,2

85,6

72,7

13,6

81,1

Laxå

24,2

62,1

71,7

78,9

84,0

66,7

13,7

75,4

Lekeberg

32,1

68,5

81,0

90,0

89,6

76,7

24,0

84,3

Lindesberg

25,6

70,0

71,3

81,0

83,3

73,5

18,4

77,4

Ljusnarsberg

16,0

57,8

61,0

70,1

76,2

64,9

11,9

68,5

Nora

28,1

67,7

76,6

82,4

86,6

75,3

20,7

80,3

Örebro

25,4

64,2

75,5

82,6

84,0

76,2

16,2

79,5

Örebro län

25,7

65,3

74,7

81,9

84,0

74,3

15,7

78,8

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

29,0

77,7

84,0

87,7

90,1

79,7

29,0

85,2

Degerfors

20,1

67,3

73,5

83,2

88,1

73,8

19,6

80,0

Hallsberg

26,1

69,6

78,9

84,9

86,8

78,9

27,3

82,5

Hällefors

18,0

62,9

68,9

79,7

84,0

74,1

20,2

76,6

Karlskoga

16,9

67,3

76,0

83,5

87,5

77,6

18,5

81,4

Kumla

23,7

72,5

84,1

91,3

90,7

80,3

23,4

87,1

Laxå

22,6

64,4

80,4

85,0

83,7

77,2

24,2

81,3

Lekeberg

29,3

73,1

86,3

93,3

89,3

83,9

40,5

88,3

Lindesberg

23,0

70,4

75,9

84,2

85,8

78,9

27,1

81,2

Ljusnarsberg

17,4

72,0

67,5

72,8

76,7

64,1

22,5

70,1

Nora

22,6

65,7

74,8

83,6

88,3

78,5

31,1

81,5

Örebro

20,2

64,0

77,8

85,6

86,0

77,3

26,0

81,7

Örebro län

21,2

66,3

77,9

85,6

86,7

77,6

25,4

82,0

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

30,9

77,4

80,6

87,3

87,3

77,8

24,2

83,0

Degerfors

19,3

65,4

71,1

79,0

84,5

71,5

15,6

76,9

Hallsberg

22,8

68,7

76,3

83,6

85,2

74,7

21,0

80,1

Hällefors

20,6

62,2

66,2

74,8

83,0

73,2

17,1

74,6

Karlskoga

22,4

65,6

74,1

81,0

85,7

75,5

14,7

79,3

Kumla

25,5

72,8

81,7

88,3

88,2

76,4

18,3

84,1

Laxå

23,3

63,5

76,3

82,1

83,8

72,2

19,2

78,5

Lekeberg

30,6

71,1

83,7

91,7

89,4

80,3

32,5

86,4

Lindesberg

24,2

70,2

73,7

82,7

84,6

76,3

22,9

79,4

Ljusnarsberg

16,8

66,5

64,6

71,4

76,5

64,5

17,4

69,4

Nora

25,0

66,6

75,7

83,0

87,5

76,9

25,8

80,9

Örebro

22,8

64,1

76,7

84,1

85,0

76,7

20,9

80,6

Örebro län

23,4

65,8

76,3

83,8

85,4

75,9

20,5

80,4

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

33,1

76,8

76,9

86,9

84,2

75,9

19,0

80,7

Degerfors

18,4

62,9

68,3

74,8

80,4

69,1

11,4

73,5

Hallsberg

19,3

67,6

73,2

82,2

83,4

70,2

14,4

77,4

Hällefors

24,4

61,3

63,1

69,0

82,0

72,2

14,1

72,3

Karlskoga

28,0

63,5

72,0

78,5

83,8

73,4

11,1

77,1

Kumla

27,6

73,1

79,3

85,2

85,6

72,7

13,6

81,1

Laxå

24,2

62,1

71,7

78,9

84,0

66,7

13,7

75,4

Lekeberg

32,1

68,5

81,0

90,0

89,6

76,7

24,0

84,3

Lindesberg

25,6

70,0

71,3

81,0

83,3

73,5

18,4

77,4

Ljusnarsberg

16,0

57,8

61,0

70,1

76,2

64,9

11,9

68,5

Nora

28,1

67,7

76,6

82,4

86,6

75,3

20,7

80,3

Örebro

25,4

64,2

75,5

82,6

84,0

76,2

16,2

79,5

Örebro län

25,7

65,3

74,7

81,9

84,0

74,3

15,7

78,8

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

29,0

77,7

84,0

87,7

90,1

79,7

29,0

85,2

Degerfors

20,1

67,3

73,5

83,2

88,1

73,8

19,6

80,0

Hallsberg

26,1

69,6

78,9

84,9

86,8

78,9

27,3

82,5

Hällefors

18,0

62,9

68,9

79,7

84,0

74,1

20,2

76,6

Karlskoga

16,9

67,3

76,0

83,5

87,5

77,6

18,5

81,4

Kumla

23,7

72,5

84,1

91,3

90,7

80,3

23,4

87,1

Laxå

22,6

64,4

80,4

85,0

83,7

77,2

24,2

81,3

Lekeberg

29,3

73,1

86,3

93,3

89,3

83,9

40,5

88,3

Lindesberg

23,0

70,4

75,9

84,2

85,8

78,9

27,1

81,2

Ljusnarsberg

17,4

72,0

67,5

72,8

76,7

64,1

22,5

70,1

Nora

22,6

65,7

74,8

83,6

88,3

78,5

31,1

81,5

Örebro

20,2

64,0

77,8

85,6

86,0

77,3

26,0

81,7

Örebro län

21,2

66,3

77,9

85,6

86,7

77,6

25,4

82,0

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta