Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Örebro län jämfört med riket

             

Ålder

Örebro län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 510

9 063

2,8

3,0

2,9

3,0

5-9

8 996

9 330

3,0

3,1

2,9

3,1

10-14

8 340

8 901

2,8

2,9

2,8

3,0

15-19

8 096

8 866

2,7

2,9

2,6

2,9

20-24

9 814

10 100

3,2

3,3

2,8

3,0

25-29

10 244

11 086

3,4

3,7

3,5

3,7

30-34

9 175

9 622

3,0

3,2

3,3

3,5

35-39

8 555

8 977

2,8

3,0

3,1

3,2

40-44

8 641

8 957

2,9

3,0

3,0

3,2

45-49

9 476

9 614

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

9 703

10 127

3,2

3,4

3,3

3,4

55-59

8 455

8 811

2,8

2,9

2,9

3,0

60-64

8 497

8 215

2,8

2,7

2,8

2,8

65-69

8 665

8 480

2,9

2,8

2,7

2,7

70-74

9 274

8 809

3,1

2,9

2,8

2,7

75-79

6 753

6 265

2,2

2,1

2,0

1,9

80-84

4 348

3 509

1,4

1,2

1,4

1,1

85-89

3 023

1 872

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

1 653

691

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

514

160

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

51

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

150 783

151 469

49,9

50,1

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta