Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2020-02-26
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2017

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

 

Askersund

66 788

..

0

..

123 025

 

Degerfors

0

58 871

0

..

..

 

Hallsberg

0

..

0

..

..

 

Hällefors

0

..

0

0

..

 

Karlskoga

23 376

126 747

0

0

150 123

 

Kumla

..

0

..

..

..

 

Laxå

0

1 804

0

..

..

 

Lekeberg

0

3 133

0

0

3 133

 

Lindesberg

163 061

61 796

0

0

224 857

 

Ljusnarsberg

0

21 990

0

0

21 990

 

Nora

0

23 687

0

0

23 687

 

Örebro

216 729

6 482

0

23 478

246 688

 

Örebro län

..

..

..

183 821

1 066 861

 

Riket

15 070 623

..

..

17 608 725

160 404 363

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 
             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2017

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

Askersund

11 175

5 977

..

0

..

11 009

Degerfors

9 668

0

6 089

0

..

..

Hallsberg

15 932

0

..

0

..

..

Hällefors

7 109

0

..

0

0

..

Karlskoga

30 413

769

4 168

0

0

4 936

Kumla

21 506

..

0

..

..

..

Laxå

5 643

0

320

0

..

..

Lekeberg

7 868

0

398

0

0

398

Lindesberg

23 613

6 906

2 617

0

0

9 523

Ljusnarsberg

4 942

0

4 450

0

0

4 450

Nora

10 747

0

2 204

0

0

2 204

Örebro

150 291

1 442

43

0

156

1 641

Örebro län

298 907

..

..

..

615

3 569

Riket

10 120 242

1 489

..

..

1 740

15 850

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta