Klimatzoner

 

 

Det finns många faktorer som påverkar härdigheten hos en växt. Det kan vara allt från jordmån, väderstreck och skötsel till det geografiska läget. För att ge en ungefärlig uppskattning på en växts härdighet finns det en mängd olika zonsystem. Det svenska zonsystemet är numrerat 1-8 samt en fjällregion. Växter med mycket hög härdighet som klarar sig långt norr ut i landet har höga zonnummer. 

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta