Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

335

321

304

292

Tumörer

225

264

221

241

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

40

79

38

64

Andningsorganens sjukdomar

91

71

73

65

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

109

62

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

71

46

64

48

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

29

31

27

29

Matsmältningsorganens sjukdomar

29

28

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

24

21

23

21

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

12

17

14

15

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

29

12

32

24

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

4

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

5

1

3

3

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

1

3

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 006

959

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta