Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

364

343

300

317

Tumörer

247

218

245

230

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

54

118

46

85

Andningsorganens sjukdomar

71

64

63

71

Yttre orsaker till sjukdom och död

73

43

62

37

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

48

47

44

63

Matsmältningsorganens sjukdomar

36

31

29

27

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

32

29

28

Vissa infektions och parasitsjukdomar

14

26

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

13

22

14

14

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

9

20

24

32

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

9

3

6

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

6

3

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

7

2

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

1

2

2

3

Vissa perinatala tillstånd

1

2

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

979

985

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta