Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2019-02-20
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2018/2019

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Askersund 2 108 3 689 1 168 975 6 965 615
Degerfors 1 747 3 278 615 494 5 640 587
Hallsberg 2 601 5 096 1 310 1 004 9 007 566
Hällefors 1 080 2 220 473 343 3 773 538
Karlskoga 4 970 9 451 1 698 1 003 16 119 530
Kumla 3 592 6 682 1 331 903 11 605 536
Laxå 977 1 876 542 393 3 395 599
Lekeberg 1 429 2 382 931 806 4 742 588
Lindesberg 3 858 7 141 2 344 1 737 13 343 566
Ljusnarsberg 810 1 586 409 327 2 805 578
Nora 1 742 3 157 1 003 727 5 902 551
Örebro 19 770 35 781 11 343 5 243 66 894 437
Örebro län 44 684 82 341 23 167 13 955 150 192 498
Riket 1 352 489 2 486 192 1 032 102 513 714 4 870 783 477
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Askersund 572 574 571 586 590 603 608 610 601 611 615
Degerfors 529 533 537 545 555 561 572 574 580 589 587
Hallsberg 533 532 532 537 543 547 555 559 562 561 566
Hällefors 502 496 498 508 521 517 528 526 527 531 538
Karlskoga 493 491 492 500 504 507 513 519 522 527 530
Kumla 495 495 497 504 510 514 519 526 534 534 536
Laxå 553 563 579 593 595 586 585 587 597 601 599
Lekeberg 563 571 573 574 575 583 595 588 592 589 588
Lindesberg 543 539 542 547 551 551 555 557 562 563 566
Ljusnarsberg 534 545 546 552 564 567 565 576 570 567 578
Nora 519 519 520 529 538 544 554 557 560 552 551
Örebro 414 412 434 439 441 446 431 435 440 440 437
Örebro län 471 470 481 487 491 495 490 494 498 498 498
Riket 463 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477
Utveckling 2008/09-2018/19. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2008/09=100

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Askersund 100 100 100 102 103 105 106 107 105 107 107
Degerfors 100 101 101 103 105 106 108 108 110 111 111
Hallsberg 100 100 100 101 102 103 104 105 105 105 106
Hällefors 100 99 99 101 104 103 105 105 105 106 107
Karlskoga 100 100 100 102 102 103 104 105 106 107 108
Kumla 100 100 100 102 103 104 105 106 108 108 108
Laxå 100 102 105 107 108 106 106 106 108 109 108
Lekeberg 100 101 102 102 102 103 106 104 105 104 104
Lindesberg 100 99 100 101 101 101 102 103 103 104 104
Ljusnarsberg 100 102 102 103 106 106 106 108 107 106 108
Nora 100 100 100 102 104 105 107 107 108 106 106
Örebro 100 100 105 106 107 108 104 105 106 106 106
Örebro län 100 100 102 103 104 105 104 105 106 106 106
Riket 100 100 100 100 101 101 102 103 103 104 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta