Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.

Inrikes och utrikes sjöfart 2018

           

Region                    

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes        

Totalt          

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 864

8 796

10 660

17,5

82,5

Uppsala län

48

370

418

11,5

88,5

Södermanlands län

1 487

2 845

4 332

34,3

65,7

Östergötlands län

804

3 087

3 891

20,7

79,3

Kalmar län

707

2 512

3 219

22,0

78,0

Gotlands län

910

127

1 037

87,8

12,2

Blekinge län

499

7 740

8 239

6,1

93,9

Skåne län

2 082

30 327

32 409

6,4

93,6

Hallands län

478

4 287

4 765

10,0

90,0

Västra Götalands län

2 860

39 541

42 401

6,7

93,3

Värmlands län

73

1 178

1 251

5,8

94,2

Västmanlands län

898

1 685

2 583

34,8

65,2

Gävleborgs län

1 220

5 699

6 919

17,6

82,4

Västernorrlands län

406

4 735

5 141

7,9

92,1

Västerbottens län

603

2 843

3 446

17,5

82,5

Norrbottens län

2 380

7 417

9 797

24,3

75,7

Riket

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta