Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2019 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Askersund 12
Degerfors 6
Hallsberg 6
Hällefors 7
Karlskoga 8
Kumla 18
Laxå 11
Lekeberg 10
Lindesberg 10
Ljusnarsberg 8
Nora 14
Örebro 12
Örebro län 11
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 17 18 15 17 15 14 14 12 11 10 11 11 12
Degerfors 14 14 14 14 14 14 17 28 14 12 15 11 6
Hallsberg 19 19 21 23 23 20 17 15 15 13 9 8 6
Hällefors 18 19 21 20 24 22 24 14 15 12 11 8 7
Karlskoga 16 16 19 17 16 16 13 13 11 9 5 6 8
Kumla 25 26 26 26 25 25 24 20 20 21 21 19 18
Laxå 22 22 24 24 25 22 17 7 7 9 11 9 11
Lekeberg 21 24 20 20 20 20 20 19 15 15 11 8 10
Lindesberg 19 20 19 20 19 18 15 12 11 11 9 11 10
Ljusnarsberg 9 10 11 13 12 10 13 .. 9 7 6 10 8
Nora 22 21 22 21 21 23 22 19 16 19 14 12 14
Örebro 22 21 21 23 21 19 18 13 13 13 11 12 12
Örebro län 21 20 21 22 20 19 18 16 15 13 11 11 11
Riket 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 100 102 88 98 85 83 83 69 66 58 63 62 69
Degerfors 100 101 101 100 102 103 127 203 100 89 108 84 45
Hallsberg 100 97 113 120 122 106 92 78 77 69 47 40 34
Hällefors 100 102 114 113 131 121 132 80 83 68 63 44 37
Karlskoga 100 98 117 108 101 96 82 80 71 54 31 34 52
Kumla 100 104 103 100 97 99 95 80 80 82 83 75 73
Laxå 100 103 109 112 113 102 78 31 31 40 50 42 51
Lekeberg 100 110 93 91 94 94 95 89 72 69 53 36 45
Lindesberg 100 104 102 105 100 92 78 62 58 56 48 56 50
Ljusnarsberg 100 109 126 146 134 114 140 .. 104 73 69 110 87
Nora 100 97 99 98 97 103 98 85 74 85 63 56 62
Örebro 100 97 95 106 93 86 82 61 60 58 50 53 53
Örebro län 100 99 100 106 98 92 87 76 73 63 54 54 54
Riket 100 101 101 97 99 97 95 .. 86 73 69 67 67

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta