Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2018 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Askersund 11
Degerfors 11
Hallsberg 8
Hällefors 8
Karlskoga 6
Kumla 19
Laxå 9
Lekeberg 8
Lindesberg 11
Ljusnarsberg 10
Nora 12
Örebro 12
Örebro län 11
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 16 17 18 15 17 15 14 14 12 11 10 11 11
Degerfors 13 14 14 14 14 14 14 17 28 14 12 15 11
Hallsberg 19 19 19 21 23 23 20 17 15 15 13 9 8
Hällefors 20 18 19 21 20 24 22 24 14 15 12 11 8
Karlskoga 16 16 16 19 17 16 16 13 13 11 9 5 6
Kumla 24 25 26 26 26 25 25 24 20 20 21 21 19
Laxå 21 22 22 24 24 25 22 17 7 7 9 11 9
Lekeberg 24 21 24 20 20 20 20 20 19 15 15 11 8
Lindesberg 20 19 20 19 20 19 18 15 12 11 11 9 11
Ljusnarsberg 8 9 10 11 13 12 10 13 .. 9 7 6 10
Nora 19 22 21 22 21 21 23 22 19 16 19 14 12
Örebro 21 22 21 21 23 21 19 18 13 13 13 11 12
Örebro län 20 21 20 21 22 20 19 18 16 15 13 11 11
Riket 18 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 110 112 97 108 93 92 92 76 72 64 70 69
Degerfors 100 108 109 109 108 111 111 137 220 108 96 116 91
Hallsberg 100 98 96 111 118 121 105 90 77 76 68 46 39
Hällefors 100 89 91 102 101 116 108 118 71 74 61 56 39
Karlskoga 100 100 98 117 108 101 96 82 80 71 54 31 34
Kumla 100 108 112 111 109 105 107 103 87 86 88 89 81
Laxå 100 102 105 111 114 115 104 79 32 32 41 50 43
Lekeberg 100 88 97 82 80 83 83 83 78 63 61 47 32
Lindesberg 100 96 99 97 101 95 88 75 59 55 53 46 54
Ljusnarsberg 100 110 119 138 160 146 125 153 .. 114 80 75 120
Nora 100 118 115 118 115 114 122 116 101 87 100 74 66
Örebro 100 104 100 98 110 97 89 85 63 63 60 52 55
Örebro län 100 103 102 103 109 101 95 90 78 75 64 56 56
Riket 100 101 102 102 98 101 98 96 .. 87 73 70 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta