Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Askersund

575

278

785

1 638

Degerfors

249

138

426

813

Hallsberg

488

323

916

1 727

Hällefors

192

121

381

694

Karlskoga

389

396

1 777

2 562

Kumla

341

354

1 172

1 867

Laxå

220

136

392

748

Lekeberg

497

221

529

1 247

Lindesberg

1 042

486

1 377

2 905

Ljusnarsberg

158

134

304

596

Nora

387

220

748

1 355

Örebro

1 918

1 822

11 990

15 730

Örebro län

6 456

4 629

20 797

31 882

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Askersund

35,1

17,0

47,9

100

Degerfors

30,6

17,0

52,4

100

Hallsberg

28,3

18,7

53,0

100

Hällefors

27,7

17,4

54,9

100

Karlskoga

15,2

15,5

69,4

100

Kumla

18,3

19,0

62,8

100

Laxå

29,4

18,2

52,4

100

Lekeberg

39,9

17,7

42,4

100

Lindesberg

35,9

16,7

47,4

100

Ljusnarsberg

26,5

22,5

51,0

100

Nora

28,6

16,2

55,2

100

Örebro

12,2

11,6

76,2

100

Örebro län

20,2

14,5

65,2

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

 

Antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp

         

Örebro län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

1998

4 440

3 350

13 185

20 975

1999

4 287

3 372

13 324

20 983

2000

4 188

3 459

13 786

21 433

2001

4 086

3 501

14 020

21 607

2002

4 190

3 504

14 251

21 945

2003

4 415

3 506

14 407

22 328

2004

4 420

3 513

14 668

22 601

2005

5 009

3 616

15 055

23 680

2006

5 534

3 743

15 364

24 641

2007

5 581

3 882

15 845

25 308

2008

5 643

3 886

16 368

25 897

2009

5 504

4 238

17 781

27 523

2010

5 498

3 871

16 131

25 500

2011

6 396

4 128

18 112

28 636

2012

6 523

4 180

18 555

29 258

2013

6 198

4 135

18 688

29 021

2014

6 447

4 177

19 062

29 686

2015

6 575

4 686

18 977

30 238

2016

6 560

4 508

19 693

30 761

2017

6 512

4 516

20 150

31 178

2018

6 457

4 572

20 469

31 498

2019

6 456

4 629

20 797

31 882

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

158 035

110 664

487 183

755 882

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp. Index år 1998=100

 
           

Örebro län

 

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

 

1998

100

100

100

100

 

1999

97

101

101

100

 

2000

94

103

105

102

 

2001

92

105

106

103

 

2002

94

105

108

105

 

2003

99

105

109

106

 

2004

100

105

111

108

 

2005

113

108

114

113

 

2006

125

112

117

117

 

2007

126

116

120

121

 

2008

127

116

124

123

 

2009

124

127

135

131

 

2010

124

116

122

122

 

2011

144

123

137

137

 

2012

147

125

141

139

 

2013

140

123

142

138

 

2014

145

125

145

142

 

2015

148

140

144

144

 

2016

148

135

149

147

 

2017

147

135

153

149

 

2018

145

136

155

150

 

2019

145

138

158

152

 

Riket

 

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

 

1998

100

100

100

100

 

1999

96

101

102

101

 

2000

93

104

108

104

 

2001

101

106

111

108

 

2002

104

108

114

111

 

2003

110

110

117

115

 

2004

111

113

121

118

 

2005

120

117

125

123

 

2006

132

122

130

129

 

2007

133

125

135

133

 

2008

132

125

140

136

 

2009

128

128

143

138

 

2010

131

128

142

137

 

2011

152

140

160

155

 

2012

157

142

164

159

 

2013

151

141

165

159

 

2014

157

144

169

163

 

2015

159

147

172

165

 

2016

158

151

175

168

 

2017

157

151

178

170

 

2018

157

153

182

172

 

2019

156

154

185

174

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta