Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Örebro län

Riket              

Örebro län

Riket

Areella

6 457

247 678

20,5

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 726

60 603

5,5

4,7

Byggindustri

2 846

108 293

9,0

8,3

Handel

3 764

143 297

11,9

11,0

Hotell och restaurang

906

35 191

2,9

2,7

Transport och kommunikation

823

32 419

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 374

360 715

23,4

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 809

103 201

8,9

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 793

209 659

15,2

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

31 498

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

151

8 419

 

 

Totalt

31 649

1 309 475

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta