Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

503

339

20 712

14 579

EU

696

2 464

28 897

102 093

Övriga Europa

154

155

6 531

7 151

Fjärran Östern

154

470

7 647

21 204

Övriga Asien

108

105

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

152

376

8 104

18 726

Sydamerika

47

23

2 094

967

Afrika

57

27

2 420

1 308

Samtliga

950

2 840

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

52,9

11,9

51,4

12,2

EU

73,3

86,8

71,7

85,4

Övriga Europa

16,2

5,5

16,2

6,0

Fjärran Östern

16,2

16,5

19,0

17,7

Övriga Asien

11,4

3,7

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

16,0

13,2

20,1

15,7

Sydamerika

4,9

0,8

5,2

0,8

Afrika

6,0

1,0

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Örebro län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

504

519

503

514

476

490

503

62

61

59

58

54

55

53

EU

580

608

606

614

642

653

696

71

71

71

69

73

73

73

Övriga Europa

130

131

125

129

148

137

154

16

15

15

14

17

15

16

Fjärran Östern

143

144

150

158

139

158

154

17

17

18

18

16

18

16

Övriga Asien

82

96

102

92

96

104

108

10

11

12

10

11

12

11

Nord- och Centralamerika

127

144

137

135

148

149

152

16

17

16

15

17

17

16

Sydamerika

44

48

53

52

47

51

47

5

6

6

6

5

6

5

Afrika

56

65

62

58

68

58

57

7

8

7

6

8

6

6

Samtliga

818

854

852

893

881

899

950

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

370

332

319

328

311

308

339

18

16

13

13

12

11

12

EU

1 625

1 690

1 985

2 139

2 292

2 410

2 464

80

81

83

84

85

86

87

Övriga Europa

146

128

125

143

133

147

155

7

6

5

6

5

5

5

Fjärran Östern

377

403

413

421

471

475

470

19

19

17

17

17

17

17

Övriga Asien

84

83

92

98

100

114

105

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

407

395

407

377

408

393

376

20

19

17

15

15

14

13

Sydamerika

20

21

21

22

19

17

23

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

15

29

26

21

23

29

27

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 031

2 099

2 388

2 542

2 695

2 816

2 840

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Örebro län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

504

519

503

514

476

490

503

62

61

59

58

54

55

53

EU

580

608

606

614

642

653

696

71

71

71

69

73

73

73

Övriga Europa

130

131

125

129

148

137

154

16

15

15

14

17

15

16

Fjärran Östern

143

144

150

158

139

158

154

17

17

18

18

16

18

16

Övriga Asien

82

96

102

92

96

104

108

10

11

12

10

11

12