Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

508

346

20 557

14 439

EU

703

2 410

28 710

101 194

Övriga Europa

135

168

6 483

7 429

Fjärran Östern

152

461

7 628

21 002

Övriga Asien

100

108

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

143

375

8 102

18 521

Sydamerika

42

21

2 045

985

Afrika

63

22

2 451

1 309

Samtliga

935

2 818

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

54,3

12,3

50,1

12,0

EU

75,2

85,5

69,9

84,0

Övriga Europa

14,4

6,0

15,8

6,2

Fjärran Östern

16,3

16,4

18,6

17,4

Övriga Asien

10,7

3,8

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

15,3

13,3

19,7

15,4

Sydamerika

4,5

0,7

5,0

0,8

Afrika

6,7

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Örebro län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

519

503

514

476

490

503

508

61

59

58

54

55

53

54

EU

608

606

614

642

653

696

703

71

71

69

73

73

73

75

Övriga Europa

131

125

129

148

137

154

135

15

15

14

17

15

16

14

Fjärran Östern

144

150

158

139

158

154

152

17

18

18

16

18

16

16

Övriga Asien

96

102

92

96

104

108

100

11

12

10

11

12

11

11

Nord- och Centralamerika

144

137

135

148

149

152

143

17

16

15

17

17

16

15

Sydamerika

48

53

52

47

51

47

42

6

6

6

5

6

5

4

Afrika

65

62

58

68

58

57

63

8

7

6

8

6

6

7

Samtliga

854

852

893

881

899

950

935

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

332

319

328

311

308

339

346

16

13

13

12

11

12

12

EU

1 690

1 985

2 139

2 292

2 410

2 464

2 410

81

83

84

85

86

87

86

Övriga Europa

128

125

143

133

147

155

168

6

5

6

5

5

5

6

Fjärran Östern

403

413

421

471

475

470

461

19

17

17

17

17

17

16

Övriga Asien

83

92

98

100

114

105

108

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

395

407

377

408

393

376

375

19

17

15

15

14

13

13

Sydamerika

21

21

22

19

17

23

21

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

29

26

21

23

29

27

22

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 099

2 388

2 542

2 695

2 816

2 840

2 818

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014      

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18

18

18

17

18

17

Övriga Asien

4202

4250

4388

4495

4642

4756

4787

5

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18126

18922

19142

18980

18969

18726

18521

21

19

18

17

16

16

15

Sydamerika

990

979

929

916

967

967

985

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta