Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

501

1 935

21 332

80 494

250-999 Tkr

152

405

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

86

139

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

65

137

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

35

77

1 790

3 387

10-49 Mnkr

64

101

2 929

4 918

50-99 Mnkr

16

18

726

1 145

100 - Mnkr

31

28

1 247

1 607

Samtliga

950

2 840

40 307

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2008-2017

                     

Örebro län

                   

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014  

2015

2016

2017

-250 Tkr

487

532

420

410

432

449

485

454

461

501

250-999 Tkr

179

176

144

147

157

142

152

170

158

152

1-1,9 Mnkr

66

65

80

57

53

54

53

61

72

86

2-4,9 Mnkr

84

83

65

62

68

66

71

68

75

65

5-9,9 Mnkr

36

37

34

35

34

42

33

30

33

35

10-49 Mnkr

78

78

70

64

67

58

56

52

51

64

50-99 Mnkr

15

15

13

14

17

12

15

16

17

16

100 - Mnkr

27

23

28

29

26

29

28

30

32

31

Samtliga

972

1 009

854

818

854

852

893

881

899

950

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014  

2015

2016

2017

-250 Tkr

1 257

1 242

1 214

1 228

1 313

1 613

1 746

1 837

1 918

1 935

250-999 Tkr

370

389

340

365

369

363

351

419

421

405

1-1,9 Mnkr

145

143

115

111

110

108

132

120

125

139

2-4,9 Mnkr

119

121

110

120

112

118

117

117

130

137

5-9,9 Mnkr

63

66

63

65

59

59

63

62

78

77

10-49 Mnkr

103

97

96

96

93

82

87

91

95

101

50-99 Mnkr

20

13

21

17

17

20

21

26

23

18

100 - Mnkr

24

24

26

29

26

25

25

23

26

28

Samtliga

2 101

2 095

1 985

2 031

2 099

2 388

2 542

2 695

2 816

2 840

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

-250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta