Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2018

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 1 387 685 176 107 41 12 2 408
Uppsala län 120 71 21 7 3 2 224
Södermanlands län 99 65 17 8 5 1 195
Östergötlands län 94 86 16 10 6 2 214
Jönköpings län 104 60 13 3 2 0 182
Kronobergs län 49 45 4 4 2 1 105
Kalmar län 56 50 20 5 3 0 134
Gotlands län 16 13 1 3 1 0 34
Blekinge län 41 34 8 6 2 0 91
Skåne län 544 333 76 45 18 7 1 023
Hallands län 81 68 15 12 4 2 182
Västra Götalands län 580 321 90 46 14 6 1 057
Värmlands län 83 61 12 8 5 1 170
Örebro län 95 67 24 6 1 0 193
Västmanlands län 64 58 21 4 1 0 148
Dalarnas län 88 50 16 5 5 1 165
Gävleborgs län 83 68 16 15 5 0 187
Västernorrlands län 73 65 14 6 1 0 159
Jämtlands län 31 25 8 4 0 1 69
Västerbottens län 69 45 12 7 2 1 136
Norrbottens län 73 51 14 5 3 1 147
Riket 3 830 2 321 594 316 124 38 7 223

Företagskonkurser 1997-2018 efter storleksklasser

               

Örebro län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1997

143

45

7

7

 

2

204

1998

101

53

11

7

2

2

176

1999

74

43

13

4

8

1

143

2000

69

42

14

7

3

 

135

2001

71

52

15

4

4

1

147

2002

98

51

11

12

3

1

176

2003

84

49

20

14

5

3

175

2004

100

44

20

12

8

5

189

2005

105

48

18

12

2

0

185

2006

71

35

6

5

5

0

122

2007

64

34

19

3

4

0

124

2008

74

34

12

8

1

1

130

2009

67

36

12

6

7

0

128

2010

93

51

24

10

3

1

182

2011

76

69

21

3

2

2

173

2012

89

65

26

9

5

2

196

2013

76

54

23

8

2

1

164

2014

72

77

14

5

4

3

175

2015

79

53

11

10

4

1

158

2016

68

60

16

5

2

0

151

2017

72

46

9

6

2

4

139

2018

95

67

24

6

1

0

193

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1997

6 802

2 513

637

310

136

38

10 436

1998

5 778

2 060

530

281

119

31

8 799

1999

3 988

1 764

527

225

116

25

6 645

2000

3 987

1 819

510

286

94

36

6 732

2001

4 168

2 011

647

344

212

51

7 433

2002

4 553

2 005

652

420

232

68

7 930

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta