Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2018 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Askersund 5 2 0 1 0 0 8
Degerfors 1 1 1 0 0 0 3
Hallsberg 4 1 1 1 0 0 7
Hällefors 4 4 1 0 0 0 9
Karlskoga 5 6 1 1 0 0 13
Kumla 5 5 3 0 0 0 13
Laxå 3 0 0 0 0 0 3
Lekeberg 0 0 0 0 0 0 0
Lindesberg 1 4 1 1 0 0 7
Ljusnarsberg 3 3 2 0 0 0 8
Nora 1 2 0 0 0 0 3
Örebro 63 39 14 2 1 0 119
Örebro län 95 67 24 6 1 0 193
Riket 3 830 2 321 594 316 124 38 7 223
Antal företagskonkurser 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 3 7 8 4 9 4 7 3 2 5 8
Degerfors 1 1 8 2 5 3 4 4 6 1 3
Hallsberg 4 4 8 15 5 10 5 4 10 6 7
Hällefors 3 0 8 4 7 7 7 9 5 1 9
Karlskoga 16 17 20 13 13 12 12 17 18 13 13
Kumla 11 5 10 6 9 11 8 7 3 11 13
Laxå 2 2 2 5 2 3 7 0 2 3
Lekeberg 2 1 4 2 4 7 5 1 1 0
Lindesberg 9 8 8 12 12 10 13 3 6 9 7
Ljusnarsberg 2 2 5 4 9 7 6 3 1 6 8
Nora 1 7 12 12 8 6 3 3 6 3 3
Örebro 80 73 92 95 112 88 100 93 93 81 119
Örebro län 130 128 182 173 196 164 175 158 151 139 193
Riket 6 298 7 638 7 274 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223
Utveckling av företagskonkurser 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 233 267 133 300 133 233 100 67 167 267
Degerfors 100 100 800 200 500 300 400 400 600 100 300
Hallsberg 100 100 200 375 125 250 125 100 250 150 175
Hällefors 100 0 267 133 233 233 233 300 167 33 300
Karlskoga 100 106 125 81 81 75 75 106 113 81 81
Kumla 100 45 91 55 82 100 73 64 27 100 118
Laxå 100 100 100 250 100 150 350 0 100 150
Lekeberg 100 50 200 100 200 350 250 50 50 0
Lindesberg 100 89 89 133 133 111 144 33 67 100 78
Ljusnarsberg 100 100 250 200 450 350 300 150 50 300 400
Nora 100 700 1 200 1 200 800 600 300 300 600 300 300
Örebro 100 91 115 119 140 110 125 116 116 101 149
Örebro län 100 98 140 133 151 126 135 122 116 107 148
Riket 100 121 115 110 119 122 114 102 96 102 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta