Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2018 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

6

99

3,1

1,4

Tillverkning, gruvor och energi

13

385

6,7

5,3

Byggindustri

42

1 338

21,8

18,5

Handel

44

1 502

22,8

20,8

Hotell o restaurang

19

594

9,8

8,2

Transport

9

363

4,7

5,0

Finansiell verksamhet

2

90

1,0

1,2

Fastighetsbolag, företagstjänster

22

1 252

11,4

17,3

Utbildning, hälso- och sjukvård

12

246

6,2

3,4

Samhälleliga o personliga tjänster

17

633

8,8

8,8

Uppgift saknas

7

721

3,6

10,0

Totalt

193

7 223

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Örebro län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

2

1

5

4

3

2

1

4

0

3

6

Tillverkning, gruvor och energi

6

11

16

8

12

9

14

12

16

9

13

Byggindustri

11

17

25

26

24

22

32

21

21

15

42

Handel

32

31

43

43

57

54

58

46

36

40

44

Hotell o restaurang

16

7

15

9

23

14

18

16

16

9

19

Transport

8

6

8

10

8

4

8

13

5

5

9

Finansiell verksamhet

1

3

1

2

1

4

0

3

2

1

2

Fastighetsbolag, företagstjänster

25

21

24

30

30

29

21

21

28

26

22

Utbildning, hälso- och sjukvård

2

2

4

5

7

3

2

2

4

7

12

Samhälleliga o personliga tjänster

6

6

18

16

4

11

10

13

16

13

17

Uppgift saknas

21

23

23

20

27

12

11

7

7

11

7

Totalt

130

128

182

173

196

164

175

158

151

139

193

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av konkurser 2008-2018 efter näringsgren. Index år 2008=100

 

                     

Örebro län

Bransch

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

500

400

300

200

100

400

0

300

600

0

Tillverkning, gruvor och energi

100

183

267

133

200

150

233

200

267

150

217

Byggindustri

100

155

227

236

218

200

291

191

191

136

382

Handel

100

97

134

134

178

169

181

144

113

125

138

Hotell o restaurang

100

44

94

56

144

88

113

100

100

56

119

Transport

100

75

100

125

100

50

100

163

63

63

113

Finansiell verksamhet

100

100

33

67

33

133

0

100

67

33

67

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

84

96

120

120

116

84

84

112

104

88

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

100

200

250

350

150

100

100

200

350

600

Samhälleliga o personliga tjänster

100

100

300

267

67

183

167

217

267

217

283

Uppgift saknas

100

110

110

95

129

57

52

33

33

52

33

Totalt

100

98

140

133

151

126

135

122

116

107

148

Riket

 

Bransch

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

87

126

110

105

127

104

99

77

83

100

Tillverkning, gruvor och energi

100

140

114

101

107

109

101

91

82

78

84

Byggindustri

100

120

127

130

147

156

154

127

130

151

163

Handel

100

121

98

102

108

119

105

101

87

96

99

Hotell o restaurang

100

106

117

116

105

110

113

106

98

118

135

Transport

100

118

112

103

117

125

107

108

93

94

116

Finansiell verksamhet

100

239

203

268

242

268

287

253

276

203

237

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

103

104

97

105

116

108

98

93

91

100

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

113

110

117

147

159

149

124

121

169

208

Samhälleliga o personliga tjänster

100

201

216

203

203

237

230

207

189

215

242

Uppgift saknas

100

124

118

98

112

77

67

53

55

47

74

Totalt

100

121

115

110

119

122

114

102

96

102

115

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av konkurser 2008-2018 efter näringsgren. Index år 2008=100

 

                     

Örebro län

Bransch

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

500

400

300

200

100

400

0

300

600

0

Tillverkning, gruvor och energi

100

183

267

133

200

150

233

200

267

150

217

Byggindustri

100

155

227

236

218

200

291

191

191

136

382

Handel

100

97

134

134

178

169

181

144

113

125

138

Hotell o restaurang

100

44

94

56

144

88

113

100

100

56

119

Transport

100

75

100

125

100

50

100

163

63

63

113

Finansiell verksamhet

100

100

33

67

33

133

0

100

67

33

67

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

84

96

120

120

116

84

84

112

104

88

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

100

200

250

350

150

100

100

200

350

600

Samhälleliga o personliga tjänster

100

100

300

267

67

183

167

217

267

217

283

Uppgift saknas

100

110

110

95

129

57

52

33

33

52

33

Totalt

100

98

140

133

151

126

135

122

116

107

148

Riket

 

Bransch

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

87

126

110

105

127

104

99

77

83

100

Tillverkning, gruvor och energi

100

140

114

101

107

109

101

91

82

78

84

Byggindustri

100

120

127

130

147

156

154

127

130

151

163

Handel

100

121

98

102

108

119

105

101

87

96

99

Hotell o restaurang

100

106

117

116

105

110

113

106

98

118

135

Transport

100

118

112

103

117

125

107

108

93

94

116

Finansiell verksamhet

100

239

203

268

242

268

287

253

276

203

237

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

103

104

97

105

116

108

98

93

91

100

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

113

110

117

147

159

149

124

121

169

208

Samhälleliga o personliga tjänster

100

201

216

203

203

237

230

207

189

215

242

Uppgift saknas

100

124

118

98

112

77

67

53

55

47

74

Totalt

100

121

115

110

119

122

114

102

96

102

115

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta