Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1997-2018

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1997=100

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

1997

204

10 436

100

100

1998

176

8 799

86

84

1999

143

6 645

70

64

2000

135

6 733

66

65

2001

147

7 433

72

71

2002

176

7 930

86

76

2003

175

8 237

86

79

2004

189

7 649

93

73

2005

185

6 784

91

65

2006

122

6 160

60

59

2007

124

5 791

61

55

2008

130

6 298

64

60

2009

128

7 638

63

73

2010

182

7 274

89

70

2011

173

6 958

85

67

2012

196

7 471

96

72

2013

164

7 701

80

74

2014

175

7 159

86

69

2015

158

6 563

77

63

2016

151

6 019

74

58

2017

139

6 394

68

61

2018

193

7 223

95

69

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta